<< Tillbaka

Till Esbo 

Med buss? Med tåg? Med båt? Med flyg? Med egen bil? Enkelt.

Det är enkelt att nå Esbo med flyg

Med buss

Fjärrtrafikens bussar kommer till Kampens busstation i Helsingfors centrum. Från Kampen går lokaltrafikens anslutningsförbindelser bra till olika delar av Esbo. Västerifrån kommande fjärrtrafiksbussar stannar också på hållplatserna i Esbo.

Mera information om fjärrtrafiken på www.matkahuolto.fi.  
Mer information om lokaltrafiken i Esbo på www.hsl.fi.

Med båt

De närmaste hamnarna med internationell trafik ligger i Esbos grannstad Helsingfors. Hamnen i Helsingfors är Finlands livligaste passagerarhamn, med goda förbindelser till Stockholm, Tallinn, Travemünde och Rostock. Under den livligaste sommarsäsongen går det dagligen upp till 17 turer till Tallinn.

Mera information om passagerartrafik och hamnar på www.portofhelsinki.fi.

Med flyg

Helsingfors-Vanda flygfält ligger ca 20 km från Esbo. Resan till Esbo tar ungefär en halvtimme. Regiontrafikens busslinjer 514, 535 och 540 kör regelbundet mellan Esbo och flygfältet.

Mer information om flygfältet på www.finavia.fi/sv/helsingforsvanda/.

Med tåg

Fjärrtrafiken stannar på stationen i Esbo centrum.
Närtrafiken stannar på alla tågstationer i Esbo.

Se närmare uppgifter om hållplatser och tidtabeller på www.vr.fi/se/.

 

<< Tillbaka