<< Tillbaka

Utfärdsholmar

Esbo har 58 kilometer havskust och 165 holmar. Många av de allmänna holmarna är rustade för dem som vill tälta och göra utfärder. De har bryggor, grilltak, brunnar och avfallsservice. Brunnarnas vatten är allmänt taget inte drickbart. Staden ser till att det finns ved på holmarna och sköter avfallsservicen. En del av holmarna är bevakade.

Flera av holmarna i skärgården i Esbo har stugbebyggelse och får således inte besökas av allmänheten. Dessutom tillhör en del av holmarna försvarsmakten och en del har landstigningsförbud då fåglarna häckar. << Tillbaka