<< Tillbaka

Höstutflykter till bär- och svampskogen

Pirttibacka är ett 430 hektar stort friluftsområde mellan Bodomsjön och Noux Långträsk. Under bra svampår växer här rikligt med svamp. Vildmarksområdet som formats av istiden domineras av branta klippsluttningar och flyttblock, sjöar och tjärnar med vackra stränder, samt frodiga kärr och våtmarker.

Noux nationalpark är belägen norr om Ring III:an, mellan Åboleden och Vichtisvägen. Höstveckosluten hör till de populäraste utflyktsmålen i den omfattande nationalparken. För den som snålas på trattkantareller lönar det sig att gå lite avsides från friluftsområdena och vägkanterna - en kilometer längre bort är skogen så gott som orörd.

Bolarskog Svamp kan man hitta även på de allra minsta ställena, som i närheten av Bolomarens friluftsområde. Det lönar sig trots allt att minnas, att det inte lönar sig att plocka svamp i skogsdungar och parker, där man ofta har använt mull som inte är hälsosam för människor.

Esbos centralpark är ett vidsträckt skogsområde som omger Esbo centrum, Kurängen, Hemtans, Olars, Ladusved, Fantsby och Stadsbergets bostadsområden. Den som plockar endast lite för eget behov behöver inte ta sig ända till Noux för att få njuta av kantareller.

Norra Esbo är fyllt med södra Finlands vackraste urskogar. Själen får vila då man beundrar landskapen, och vid gynnsamma förhållanden fylls korgen med svamp. Det lönar sig att förse sig med regniga höstdagars klädsel nummer ett: högskaftade gummistövlar.

<< Tillbaka