<< Tillbaka

Paddling, båtliv och fiske

Esbo är känt för sin vackra skärgård och sina utmärkta möjligheter till båtliv.
Staden har ca 4000 båtplatser i 10 båthamnar.

Läs mer om hamnarna på Esbo stads sidor.

Fiske

Mete eller pimpelfiske är fritt för alla. För nät och andra redskap behövs särskilda licenser som enbart säljs till Esbobor. Tillstånd för dragfiske säljs också till andra. Tillstånd kan köpas från stadens samservicekontor och tillsammans med tillståndet ges också en karta över fiskevattnen.

På kustvattnen framför Esbo och runt Bylandet i Kyrkslätt finns 8000 ha fiskevatten i sambruk. Årligen utplanteras tiotusentals havsörings- och gäddyngel. Mera information om fisket på idrottsverkets sidor.

<< Tillbaka