Express pizzeria

Contact Information

ABC Deli tapiola-tapiola-otaniemi, Kalevalantie 3, 02130 Espoo
+358 (0)10 7666 780
www.s-ravintolat.com/rossoexpress