<< Tillbaka

Registerbeskrivning för Esbo Turism Ab

FO-nummer: 1627645-8
Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen. Handläggare av registerärenden är Hanna Saari tel. +358(0)9 8164 7230.

Grund för registerhållningen
Esbo Turism Ab:s behandling av personinformation som anknyter till kund- och samarbetspartners.

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, information, forskning, statistik samt producering, erbjudande och utveckling av tjänster.

Registrets datainnehåll
Registret innehåller kontaktuppgifter samt uppgifter och analyser som anknyter till kundförhållandet. Uppgifter berörande kunden kan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen i Esbo Turisms egna register.

Regelmässiga uppgiftskällor
Personuppgifter insamlas från evenemang, tillställningar och olika kundkontakttillfällen. Respons behandlas konfidentiellt och personuppgifter införs inte i register.

Utlämnande av data
Informationen i registret överlåts inte till utomstående parter förutom till myndigheter på lagstadgade grunder.

Principer för skyddet av registret
Information samlas i Esbo Turisms egna register, som är skyddade med lösenord eller andra tekniska säkerhetslösningar. Datainnehållet finns i låsta rum och är tillgängligt endast för i förväg utsedda personer.

Granskningsrätt
Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt att veta vilka uppgifter om honom/henne som lagrats i registret. En skriftlig ansökan om rätt att få granska uppgifterna bör undertecknad sändas till följande adress: Esbo Turism Ab, Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02150 Esbo

<< Tillbaka