<< Takaisin

Espoon Matkailu Oy:n rekisteriseloste

Y-tunnus 1627645-8

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Rekisteriasioita hoitava henkilö: Hanna Saari, puh. (09) 8164 7230.

1. Rekisterin pitämisen peruste

Espoon Matkailu Oy:n asiakas- ja yhteistyökontakteihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

3. Rekisterin sisältämät tiedot

Palveluissa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: - Yhteystiedot - Tapahtuma-, ja käyttäjäanalyysitiedot - Asiakkuuteen liittyvät tiedot Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain sallimissa rajoissa Espoon Matkailu Oy:n omissa rekistereissä.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään tapahtumista, tilaisuuksista ja erilaisista asiakaskontakteista. Palautteet Espoon Matkailu Oy käsittelee nimettöminä eikä niiden henkilötietoja tallenneta rekisteriin.

5. Tietojen luovutus

Ellei lainsäädäntö siihen pakota, Espoon Matkailu Oy ei luovuta näitä tietoja ilman lupaasi kolmannelle osapuolelle.

6. Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään Espoon Matkailu Oy:n tietokantoihin, jotka ovat salasanoilla, tai muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

7. Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Espoon Matkailu Oy, Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02150 Espoo

<< Takaisin