Resande inom Espoo

Resande inom Esbo

Lokaltrafik

Det är lätt att resa inom huvudstadsregionen. Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Kyrkslätt och Sibbo bildar ett enhetligt kollektivtrafiksområde med gemensamt biljettsystem.

Det finns olika typer av resekort och bruksändamålet avgör vilket kort det lönar sig att välja. Om du använder kollektivtrafiken regelbundet lönar det sig att ladda resekort med en period. En enkelbiljett fås enklare från biljettautomaterna. Barnbiljetterna är förmånligare än vuxenbiljetter. Barn under 7 år och vuxna med barnvagn åker gratis. En del pensionärer och studerande kan köpa biljetter till rabatterat pris.

Mera information och tidtabellerna för den lokala kollektivtrafiken i Esbo samt kollektivtrafiken i hela Helsingforsregionen hittar du på HRT:s webbsidor. Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ansvarar för planeringen och organiseringen av kollektivtrafiken i medlemskommunerna samt för utarbetandet av en trafiksystemplan för Helsingforsregionen.

Reseplanerare

Med hjälp av HRT:s reseplanerar-tjänst hittar man enkelt de bästa kollektivtrafikförbindelserna och tidtabellerna i huvudstadsregionen. Resplaneraren omfattar huvudstadsregionens bussar, tunnelbana, spårvagnar, närtåg samt Sveaborgsfärjorna.

Reseplaneraren beskriver hur du tar dig från dörr till dörr, vilket innebär att den visar promenadvägar från startpunkten till den första hållplatsen och från sista hållplatsen till slutdestinationen, samt promenadvägar i samband med eventuellt byte av fordon.

Västmetro

Huvudstadsregionens metrotrafik utvidgas västerut i två etapper. Den första etappen resulterar i åtta nya stationer och den andra etappen ytterligare fem stationer. Metron kommer att löpa hela sträckan på 21 kilometer under jorden i två parallella tunnlar.

Västmetron innebär tretton nya stationer. Stationerna på den 14 kilometer långa sträckan mellan Gräsviken och Mattby är Björkholmen och Drumsö i Helsingfors samt Kägeludden, Otnäs, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla och Mattby i Esbo. Under den andra etappen kommer en bansträcka på sju kilometer att byggas med fem nya stationer; Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. En underjordisk metrodepå kommer att byggas i Mossberget.

Trafiken på den första etappen tills Mattby väntas börja år 2017.