Siirry sisältöön

28.4.2020

Visit Espoo käynnistää yhdessä Visit Finlandin kanssa Digikehitysohjelman

Visit Espoo käynnistää yhdessä Visit Finlandin kanssa Digikehitysohjelman, jonka tuloksena on räätälöity suunnitelma alueen digitalisaatiokehityksen tueksi. Kehitysohjelmassa varmistetaan myös Visit Finlandin uusien digipalveluiden testausta ja käyttöönottoa alueella. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi tiedolla johtaminen ja yhteiset dashboardit, markkina-analytiikkatieto, OTA –yhteistyö ja kansallinen matkailutietovaranto.

Matkakohteiden suunnitelmallinen johtaminen on viime vuosina noussut yhdeksi keskeisistä matkailualan kehittämisen painopisteistä. Matkakohteen johtaminen, jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, haastaa matkakohteet kehittämään kilpailukykyään yhteistyössä.

”Toimialallamme puhutaan globaalisti paljon älykkäistä matkakohteista (Smart Destination), mutta olemme päättäneet kutsua omaa matkakohteiden kehityspolkuamme Menestyksekkään matkailukohteen poluksi”, kertoo Visit Finlandilla digitaalisesta kehityksestä vastaava Kaisa Kosonen.

Menestyvän matkakohteen pitää huolehtia niin kohteen suunnitelmallisesta johtamisesta, kestävästä kehityksestä kuin houkuttelevuudesta ja varattavuudestakin. Oma kokonaisuutensa on kohteen tehokas hallinta huomioiden kaikki sidosryhmät ja niille tuotettu arvo, läpinäkyvä tietoon pohjautuva päätöksenteko sekä muun muassa hanketyön koordinointi. Kestävyys ja digitaalisuus ovat menestyksekkään matkakohteen ytimessä kautta linjan.

”Rakennamme parhaillaan Visit Espoon Kestävän matkailun tiekarttaa vuosille 2020-2030. Tiekartan keskiöön onkin nostettu vastuullisuus ja digitaalisten palveluiden kehittäminen. Nyt käynnistyvä Digikehitysohjelma ja sen tuloksena syntyvä digikehityssuunnitelma tulevat antamaan meille erinomaiset työkalut strategian jalkauttamiseen toimenpidetasolle, kertoo Visit Espoon matkailujohtaja Miikka Valo.

Digikehitysohjelman tavoitteena on varmistaa Espooseen saapuvan matkailijan saumaton asiakaskokemus inspiraatiosta ostamiseen ja suositteluun. Toiminta koostuu vaiheistetusta ja tavoitteellisesta yhteistyöstä Visit Finlandin, Visit Finlandin tueksi kootun digitiimin ja Visit Espoon edustajien kanssa. Digikehitysohjelman konkreettisesta laadinnasta vastaa matkailuliiketoiminnan strategiseen kehittämiseen erikoistunut konsulttiyhtiö FlowHouse, Visit Finlandin ohjauksessa.

Ohjelma käynnistyy toukokuussa Menestyvän matkakohteen johtaminen- analyysillä, jonka tarkoituksena on luoda käsitys mitä kaikkea menestyvän matkakohteen kehittäminen sisältää ja auttaa Espoon eri toimijoita yhdessä hahmottamaan kokonaisvaltaisesti menestyvän matkakohteen johtamisen edellyttämien tehtävien ja kyvykkyyksien nykytilaa alueella.


Lisätietoja:

Miikka Valo
Director, Conventions & Tourism
Espoo Marketing Oy, Visit Espoo
miikka.valo@espoo.fi

Kaisa Kosonen
Head of Digital Development
Business Finland, Visit Finland 
kaisa.kosonen@businessfinland.fi 

Miikka Raulo
Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija, matkailun kehittäminen,
FlowHouse Oy
miikka.raulo@flowhouse.fi


Kuva: Antti Rastivo