Siirry sisältöön

Espoo Ambassadorit esittäytyvät

Visit Espoo on palkinnut Vuoden Ambassadoreja vuodesta 2009. Tutustu valttuihin Espoo Ambassadoreihin oheisten esittelyiden avulla. Vuosina 2020-2021 koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi perinteistä Espoo Ambassador -tilaisuutta ei järjestetty eikä vuoden Ambassadoria valittu. 

Rebecca Piekkari, Espoo Ambassador 2022

Rebecca Piekkari toimii Vuorineuvos Marcus Wallenberg professorina Johtamisen laitoksella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, ja vastaa siellä kansainvälisen liiketoiminnan aineen opetuksesta ja tutkimuksesta. Hän on asunut Espoossa vuodesta 2000 alkaen ja nauttiikiin ulkoilusta Espoon Rantaraitilla lähellä kotiaan. Haastattelimme tuoretta Ambassadoria ja kysyimme hänen kokemuksistaan ja ajatuksistaan kongressien järjestämiseen liittyen, Espoosta ja Suomesta kongressien pitopaikkana sekä Rebeccan omista suosikkikohteista kotikaupungissaan.

Lue kokoamastamme artikkelista Rebeccan mietteitä ja tutustu vuoden 2022 Espoo Ambassadoriimme.

Seppo Ikäheimo, Espoo Ambassador 2019

Professori Ikäheimo toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksen johtajana. Hänen erikoisosaamisalueitaan ovat Corporate Governance, erityisesti palkitseminen, omistaminen, sijoittajasuhteet ja hallitustyöskentely sekä yrityksen arvon määrittely.

Ikäheimo on ollut mukana erilaisissa rooleissa noin 50:ssä kongressissa vuoden 1990 jälkeen. Vuonna 2023 Ikäheimo tuo Espooseen 1500 laskentatoimen ja kirjanpidon ammattilaista EAA:n vuosittaiseen konferenssiin (EAA - European Accounting Association). Ikäheimo näkee kansainväliset konferenssit elintärkeinä verkostoitumistilaisuuksina, joissa luodaan tutkimuksen ja yhteistyön kannalta erittäin tärkeitä suhteita.

Tieteellisen tutkimuksen lisäksi Ikäheimo kirjoittaa oppikirjoja sekä käytännönläheisiä teoksia, ja on toiminut useissa vähemmistöosakkaiden lunastustapauksissa välimiesoikeuden tuomarina sekä lukuisissa oikeustapauksissa asiantuntijana. Hän toimii myös konsulttina sijoittajasuhteisiin, palkitsemiseen ja hallitustyöskentelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Ikäheimo on myös aktiivinen opetuksen kehittämisessä ja näkee opetuksen keskeisimmäksi tavaksi vaikuttaa yhteiskunnassa. Aiemmin hän toimi opetuksesta ja oppimisesta vastaavana varadekaanina kauppakorkeakoulussa. Ikäheimo vastaa ensimmäisen vuoden kandidaattiopiskelijoiden laskentatoimen perusteista, maisteritason Corporate Governance -kurssista sekä valtakunnallisesta täysin digitalisoidusta Taloushallinnon perusteiden kurssista ei-kauppatieteilijöille, joka on palkittu Ekonomiliiton toimesta osana valtakunnallista Liiketoimintaosaamisen sivuopintokokonaisuutta.

Ahti Salo, Espoo Ambassador 2018

Systeemianalyysin Professori Ahti Salo Aalto-yliopiston perustieteiden koulusta johtaa Aallon matematiikan ja systeemianalyysin laitoksella systeemianalyysin laboratorion tutkimusryhmää. Hän on kehittänyt menetelmiä riskienhallinnan, tehokkuusanalyysin ja päätöksenteon tueksi sekä vetänyt lukuisia hankkeita yhdessä yritysten ja julkisorganisaatioiden kanssa. Tällä hetkellä hän johtaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston kuusivuotista Platform Value Now (PVN) -hanketta, joka tarkastelee alustataloutta eri näkökulmista. Salo toimii Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran hallituksessa ja valtioneuvoston kanslian nimittämässä ennakointiluotsissa.

Vuonna 2017 Salo oli pääjärjestäjänä kahdessa Espoossa pidetyssä kansainvälisessä konferenssissa, joihin kumpaankiin osallistui noin sata henkeä. Huhtikuun Experts in Uncertainty -konferenssi järjestettiin yhteistyössä PVN-hankkeen, professori Martti Mäntylän johtaman Digital Disruption in Industry -hankkeen sekä EU:n komission COST-verkoston Expert Judgement Network kanssa. Konferenssissa tarkasteltiin digitalisaation tulevaisuudennäkymiä ja vaikutuksia.

Marraskuun 2017 Risk and Security -konferenssin taustaorganisaationa toimi Society for Risk Analysis -seuran Nordic Chapter -osasto. Konferenssissa pohdittiin, miten uusia turvallisuusriskejä voidaan parhaiten arvioida ja rajata.

Salo on toiminut saanut tutkimuksestaan useita kansainvälisiä palkintoja. Vuonna 2013 hän sai kollegoittensa kanssa palkinnon parhaasta julkaisusta Yhdysvaltojen operaatiotutkimusseura INFORMSin Decision Analysis Society:ltä.

Oivallisena vastapainona työlle Salolla on kestävyysjuoksu, mitä hän on harrastanut Espoon Tapioiden ja Runner’s High’n treeniryhmissä. Vuonna 2017 hän tuli aikuisurheilun EM-kilpailuissa puolimaratonilla 10. sijalle, ja Espoon rantakympin aika 36:22 vei hänet ikäsarjansa 10. sijalle kaikkien aikojen suomalaistilastoissa.

Pekka Heikkinen, Espoo Ambassador 2017

Pekka Heikkinen on suomalainen arkkitehti ja Aalto-yliopiston puurakentamisen professori. Heikkinen valmistui arkkitehdiksi Helsingin Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1991 ja on opettanut Aalto-yliopistossa vuodesta 1995. Tällä hetkellä Heikkinen toimii Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa arkkitehtuurin laitoksen johtajana.

Heikkistä pidetään Suomen johtavana puurakentamisen asiantuntijana. Hänet on palkittu useissa arkkitehtuurikilpailuissa. Vuonna 2011 Heikkinen voitti tiimeineen arvostetun Schweighofer Preis innovaatiopalkinnon TU Münchenin, NTNU Trondheimin sekä Aalto-yliopiston yhteisellä TES Energy Facade - tutkimushankkeella.

Kesäkuussa 2016 Heikkinen oli pääjärjestäjänä Espoon Otaniemessä järjestetyssä kansainvälisessä puurakentamisen konferenssissa, Forum Wood Building Nordic 2016. Saksalaisen International Forum Holzbau -konseptin mukainen konferenssi on puurakentamisen päätapahtuma Euroopassa ja se keräsi Espooseen lähes 400 rakennusalan tutkijaa, arkkitehtia, rakennuttajaa sekä laajan joukon yhteiskunnan päättäjiä, kaavoittajia, viranomaisia ja teollisuuden ja kaupan edustajia.

”Kansainvälisestikin poikkeuksellisen hieno Otaniemen kampus on houkutteleva kohde kansainvälisille vieraillemme ja arkkitehtuurimatkailijoille. Otaniemi on tarjonnut paikan useille kotimaisille ja kansainvälisille kokouksille, konferensseille ja muille tapahtumille. Suurin näistä toistaiseksi on ollut kesäkuussa 2016 järjestetty Forum Wood Building Nordic 2016..”

Heikkinen on ensimmäinen Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta valittu Espoo Ambassador.

Pekka Heikkisen tutkimus- ja kehitysprojekteihin, julkaisuihin sekä hänen suunnittelemiin julkisiin ja yksityisiin rakennuksiin voi tutustua tarkemmin Heikkisen CV:stä/Portfoliosta.

Jaana Sorvari, Espoo Ambassdor 2016

Sorvari aloitti ympäristötekniikan professorina Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa elokuussa 2014. Aiemmin hän työskenteli erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksessa. Sorvarin erikoisosaamiseen kuuluvat maaperän pilaantumiseen liittyvässä riskinarvioinnissa ja kunnostustoimien kestävyyden arvioinnissa käytettävät menetelmät sekä maarakentamisessa hyödynnettävien jätemateriaalien ympäristökelpoisuuden arviointi. Nykyisessä tehtävässä hänen tutkimusalansa on laajempi ja kattaa kiertotalous- ja kestävyysperiaatteiden toteuttamiseen liittyvän tutkimuksen, erityisesti jätteiden hyödyntämisen. Lisäksi Sorvarin johtamassa tutkimusryhmässä tutkitaan kestävän kehityksen roolia ympäristötekniikan opetuksessa.

Sorvari on kansainvälisesti tunnettu ympäristötekniikan tutkija ja aktiivinen toimija alansa kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimusryhmissä ja järjestöissä. Vaikka Sorvari on tuore kasvo kongressijärjestäjänä, hän on osoittanut innostuneisuutta ja halua tarttua haasteeseen. Syyskuussa 2016 Sorvari oli pääjärjestäjänä Espoon Otaniemessä pidetyssä pohjoismaisessa pilaantuneen ympäristön tutkimuksen ja kunnostuksen konferenssissa (NORDROCS - the Joint Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites).. Konferenssi keräsi lähes 200 alan huippuosaajaa niin Pohjoismaista kuin muualta Euroopasta Otaniemeen. Lisäksi Sorvari on esittänyt kiinnostuksensa kutsua seuraavaksi alan eurooppalaisen konferenssin Suomeen.

”Jo noin 30 vuotta Espoossa asuneena markkinoin mieluusti kotikaupunkiani konferenssien järjestämispaikkana, samoin kuin omaa opinahjoani Aalto-yliopistoa. Otaniemen kampusalue on vehreydessään ja merellisyydessään ainutlaatuinen. Sen lisäksi Espoossa on lukuisia muitakin upeita paikkoja, joita esitellä kansainvälisille vieraille”, Jaana Sorvari sanoo.

Sorvarin omien sanojen mukaan, ympäristönsuojelu on hyvin lähellä hänen sydäntään, erityisesti materiaalitehokkuus tuotesuunnittelun näkökulmasta. Jaana rakastaa metsässä ja ylipäätään luonnossa liikkumista. Kesäiltoina hänen mielipuuhaansa on uiskentelu luonnonvesissä, jossain Espoon lukuisista pikkujärvistä.

Kuva: Aalto University

Filip Tuomisto, Espoo Ambassador 2015

Ydintekniikan professori, Filip Tuomisto, 36, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta on vuoden 2015 Espoo Ambassador. 

Tekniikan tohtori, Tuomisto aloitti ydintekniikan professorina Aalto-yliopistossa toukokuussa 2012. Filip Tuomiston tausta on materiaalien fysiikassa ja materiaalien atomitason rakenteen tutkimuksessa. Professorina hänen tutkimuksensa keskittyy muun muassa energiamateriaalien säteilynkestävyyden tutkimiseen ja ennustamiseen. Tuomisto toimii Aalto-yliopistossa myös positronifysiikan tutkimusryhmän johtajana. Tuomisto kertoo valinneensa opiskeluaikanaan teknillisen fysiikan laitoksella suuntautumisvaihtoehdokseen ydinenergiatekniikan. "Energia-asiat ovat aina kiinnostaneet. Parinkymmenen vuoden päästä energiantarve on huomattavasti suurempi kuin nyt. Kaikkia energiantuotannon muotoja tullaan tarvitsemaan."

Työskenneltyään kesäapulaisena tutkimuslaboratorioissa, Tuomisto innostui vaihtamaan pääaineensa sovellettuun fysiikkaan. Samalla tulevaisuus tiedemaailmassa alkoi houkutella. Tuomiston diplomityö sekä alle kolmessa vuodessa tehty väitöskirja liittyivät materiaalifysiikkaan, mutta kiinnostus energiaan säilyi.

Kiireisen tutkimus- ja opetustyön ohessa Tuomisto on ennättänyt nuorella urallaan tehdä Suomea ja Aalto-yliopistoa tunnetuksi järjestäessään useita kansainvälisiä konferensseja niin Suomessa kuin ulkomailla. Kesällä 2015 Tuomisto oli pääjärjestäjänä Espoossa järjestetyssä 28th International Conference on Defects in Semiconductors -konferenssissa joka keräsi yli 300 alan huippuosajaa Otaniemeen.

Espoo Ambassadoriksi nimittäminen on hieno kunnianosoitus ja aion kannustaa muitakin järjestämään konferensseja Espoossa. Erityisesti Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella, mutta miksei muuallakin kuten upeassa kansallispuistossamme Nuuksiossa.”

  

Ari Sihvola, Espoo Ambassador 2014

Professori Ari Sihvola Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulusta, Radiotieteen ja -tekniikan laitokselta on vuoden 2014 Espoo Ambassador. Sihvola on järjestyksessään kuudes Espoo Ambassador. Palkinnon saaja julkistettiin 28.8.2014 Dipolissa pidetyssä -kutsuvierastilaisuudessa, jota isännöivät Espoon kaupunki ja Aalto-yliopisto.

Valinnan tehnyt työryhmä perusteli päätöstään Sihvolan aktiivisella toiminnalla alansa kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä järjestöissä. Professori Sihvola on ollut useiden kansainvälisten tieteellisten kongressien ohjelmatoimikunnissa ja siten vaikuttanut myönteisesti Suomen ja Espoon rooliin kansainvälisissä tiedeyhteisöissä. Hän on järjestänyt Espoossa kansainvälisiä kongresseja, jotka ovat tuoneet kaupunkiin satoja ulkomaisia tutkijoita.

Ari Sihvolan tutkimusalueena on kompleksisten väliaineiden sähkömagnetiikka. Hän on tutkinut sekä luonnonmateriaalien että uusien keinotekoisten materiaalien sähkömagneettisia ominaisuuksia.

Sihvola toimi valintahetkellään Suomen Radiotieteen Kansalliskomitean puheenjohtajana ja hän edustaa Suomea kansainvälisessä radiotieteen unionissa (URSI). URSI on yksi vanhimmista tieteellisistä unioneista (perustettu 1917), jossa Suomi ja erityisesti Aalto-yliopisto (entinen Teknillinen korkeakoulu) on ollut aktiivinen ja rakentava yhteistyökumppani.

Vuonna 2011 Sihvolan ryhmä haki kansainvälistä URSI:n sähkömagnetiikan symposiumia, Commission B ElectromagneticTheory Symposium, Espooseen vuodelle 2016. Espoo sai kokouksen vakuuttavan ja kustannustehokkaan esityksen ansiosta, voittaen kilpakumppanina olleen Ranskan Versailles’n. Joka kolmas vuosi järjestettävään konferenssiin osallstuu noin 300 henkeä.

 

Tapio Lokki, Espoo Ambassador 2013

Helsingissä vuonna 1971 syntynyt, tekniikan tohtori Tapio Lokki on tutkinut akustiikkaa, audiosignaalinkäsittelyä ja tietotekniikkaa Teknillisessä korkeakoulussa (TKK) ja saanut diplomi-insinöörin tutkinnon sähkötekniikasta vuonna 1997 ja tekniikan tohtorin tutkinnon tietotekniikasta vuonna 2002. Professori Lokki työskentelee Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa Mediatekniikan laitoksella. Lokki johtaa virtuaaliakustiikan tutkimusryhmää yhdessä professori Lauri Saviojan kanssa. Ryhmä tutkii konserttisalien akustiikkaa, huoneakustiikan mallinnusta sekä äänikäyttöliittymiä ja lisättyä äänitodellisuutta. Ryhmän tavoitteena on ymmärtää miten huoneen akustiikka muuttaa äänisignaalia ja miten ihmiset havaitsevat huoneen akustisia ominaisuuksia. Tutkimuksen avulla konserttisalien ja muiden akustisesti vaativien tilojen akustiikkaa voidaan ymmärtää ja ennustaa paremmin.

Tapio Lokki on julkaissut yli 35 lehtiartikkelia ja yli 100 konferenssipaperia. Hän on Acta Acustica united with Acustica lehden toimituskunnassa sekä jäsenenä seuraavissa järjestöissä: Acoustical Society of America, Audio Engineering Society, IEEE Computer Society, ja ACM/Siggraph Helsinki Chapter. Lisäksi Lokki on tällä hetkellä Suomen akustisen seuran puheenjohtaja ja European Acoustics Associationin pääsihteeri.

Tutkimus- ja opetustyön ohella Tapio Lokki on ollut uransa aikana aktiivisesti mukana useiden konferenssien järjestämisessä sekä Espoossa, että muualla Suomessa. Lokki on ollut mukana mm. vuosien 2014, 2012 ja 2002 AES Conference on Spatial Audio sekä useiden kansallisten Akustiikan päivien järjestämisessä.

Professori Lokki on saanut myös kansainvälisen International Commission for Acoustics (ICA) Early Career Award -palkinnon vuonna 2013. Palkinto myönnetään varhain urallaan ansioituneelle henkilölle. Tunnustuksen arvoa kuvaa se, että sitä kutsutaan myös akustiikan alan Nobeliksi. Palkinnon myöntää koko maailman akustiikan tutkijoiden kattojärjestö ICA ja palkinto jaetaan kerran kolmessa vuodessa akustiikan maailmankonferenssin yhteydessä. 

 

Jukka Tuhkuri, EspooAmbassador 2012

Professori Jukka Tuhkuri (s.1960), on toiminut Aalto-yliopiston sovelletun mekaniikan laitoksen johtajana vuodesta 2011. Lujuusopin professorina hän on työskennellyt puolestaan vuodesta 2001 lähtien. Tuhkurin keskeisin tutkimus- ja kiinnostuksen kohde on jäämekaniikka sekä nyttemmin myös puumekaniikka. Tuhkuri on suorittanut kaikki opintonsa aikanaan teknillisessä korkeakoulussa (TKK). Diplomi-insinöörin tutkinnon vuonna 1987, lisensiaatin tutkinnon 1991 ja tohtorin tutkinnon vuonna 1996.

Tuhkuri on toiminut ja toimii edelleen useiden kansainvälisten konferenssien tieteellisen- tai järjestelytoimikunnan jäsenenä, mm. International Committee of POAC:n presidenttinä 2012-2013, jonka konferenssin hän toi vuonna 2013 jo toisen kerran Espooseen. Professori Tuhkuria arvostetaan suuresti tieteellisissä piireissä. Hän on pitänyt yli 45 esitelmää kansainvälisissä konferensseissa ja seminaareissa sekä kirjoittanut lukuisia tieteellisiä julkaisuja ja lehtiartikkeleita. 2003 Tuhkuri sai myös vuoden opettaja palkinnon.

 

 

Olli Simula, EspooAmbassador 2011

Valittaessaan Vuoden 2011 Espoo Ambassadoriksi Professori Olli Simula oli Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun (entinen TKK) tietojen käsittelytieteen laitoksen johtaja. Vuonna 2013 Simula jäi eläkkeelle.

Tietotekniikan professorina hän on työskennellyt vuodesta 1997 lähtien. Vuosina 1989–1996 Simula oli TKK:ssa teknillisen fysiikan apulaisprofessorin virassa. Simulan keskeisiä tutkimuskohteita ovat olleet digitaalinen signaalinkäsittely, neuroverkot ja niiden hyödyntäminen tiedon louhinnassa ja visualisoinnissa sekä oppivat menetelmät sovelluksineen. Simula on suorittanut diplomi-insinöörin, lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot teknillisessä korkeakoulussa.

Uransa aikana hän on ollut kutsumassa useita kansainvälisiä kongresseja Suomeen. 13 saadusta kongressista 10 on järjestetty Espoossa. Lisäksi Simula on toiminut 33 kansainvälisen kongressin tieteellisen- tai järjestelytoimikunnan jäsenenä, joista viisi on pidetty Espoossa. Simulaa arvostetaan suuresti tieteellisissä piireissä, josta puhuvat puolestaan lukuisat esitelmät ja pyydetyt puheenvuorot sekä laaja tieteellisten julkaisujen ja lehtiartikkelien luettelo.

EspooAmbassador 2011 -palkinto luovutettiin Simulalle EspooMenu -lounaalla Dipolissa 25.8.2011. EspooMenu -lounas järjestettiin vuonna 2011 ensimmäisen kerran. Sen jälkeen tilaisuus on järjestty joka vuoden elokuussa Espoo Ambassador -lounaana, jossa julkistetaan seuraava vuoden Ambassador -palkinnon saaja.

 

Riitta Smeds, EspooAmbassador 2010

"Olen professori Riitta Smeds, SimLabin perustaja ja johtaja Perustieteiden korkeakoulussa. Tutkin ja opetan liiketoiminta- ja palveluprosesseja verkottuneessa taloudessa. SimLabissa tutkimme liiketoimintaprosessien yhteisöllistä kehittämistä ja innovaatioita yritysten verkostoissa. SimLabissa mallinnetaan, visualisoidaan ja simuloidaan yritysten ja julkisten organisaatioiden verkottuneita palveluprosesseja ja järjestetään kehittäviä työpajoja niissä toimivien ihmisten kanssa. Videoimme kaikki työpajat ja teemme haastatteluja kehitettävistä prosesseista – näin saamme valtavasti empiiristä tutkimusaineistoa. SimLabin interventiot auttavat organisaatioita luomaan uusia liiketoimintaverkostoja ja liiketoimintamalleja." Lue koko Smedsin haastattelu, joka on alunperin julkaistu englanniksi maaliskuussa 2013 Aalto University Magazinessa

Kannuksensa Espoo Ambassadoriksi Smeds on ansainnut toimimalla aktiivisesti kansainvälisessä järjestötoiminnassa edistäen kongressien tuomista Suomeen. Lisäksi hän on toiminut vastuullisena järjestäjänä Espoossa järjestetyissä kansainvälisissä konferensseissa sekä workshopeissa. Smeds johtaa IFIPin kokeellisen, vuorovaikutteisen oppimisen tutkimusverkostoa "Special Interest Group on Experimental Interactive Learning in Industrial Management" ja on Cicero Learning tutkimusverkoston johtoryhmän jäsen.

Espoo Ambassador -palkinto luovutettiin Riitta Smedsille Espoon kaupungin perinteisillä Syystreffeillä Dipolissa 21.9.2010

Kuva: Laura Vuoma

 

Kunnia-Ambassador Markku Peltoniemi

Espoon ensimmäiseksi Ambassadoriksi valittiin vuonna 2009 Teknillisen korkeakoulun (nykyisin Aalto-yliopisto) geofysiikan emeritusprofessori Markku Peltoniemi syksyllä 2009. Peltoniemelle annettiin tuolloin Espoo Ambassador-kunnianimi. Tuolloin Peltoniemi sai tehtävän toimia Espoon kongressimaailman "sanansaattajana" maailmalla, kertoen miten Espoo voi tukea ja auttaa kansainvälisten kongressien järjestämisessä. Markku Peltoniemi on ansainnut kannuksensa toimimalla aktiivisesti kansainvälisessä järjestötoiminnassa edistäen kongressien tuomista Suomeen. Lisäksi hän on toiminut vastuullisena järjestäjänä useissa Suomessa järjestetyissä konferensseissa.

Vuonna 2010, European Association of Geoscientists and Engineers EAGE palkitsi Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksen emeritusprofessori Peltoniemen kunniajäsenyydellä. Palkinnon perusteluna oli prof. Peltoniemen pitkäaikainen toiminta EAGE:n eri luottamus- ja johtotehtävissä. EAGE on maailmanlaajuisesti toimiva yli 11000 geoalan asiantuntijan yhteistyöjärjestö. Prof. Peltoniemi on ensimmäinen järjestön tunnustuspalkinnon saanut suomalainen.