Otaniemi - Keilaniemi

Geologian tutkimuskeskus

Kokoustilat

Edustava auditoriotila käytettävissä Geologian tutkimuskeskuksen toimitalossa Otaniemessä

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on mineraalivarojen arvioinnin, tutkimuksen ja kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja. Tehtävänä on tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarvitsemaa geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran ja sen luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. Tutkimusohjelmat luovat uutta teknologiaa, sovelluksia ja innovaatioita yhteiskunnan kestävälle kehitykselle. GTK toimii kansallisena geotietokeskuksena ja aktiivisena osaajana kansainvälisessä tutkimus- ja projektitoiminnassa. GTK on osa työ- ja elinkeinoministeriötä. 

Kokoustilat

Edustava 154-paikkainen Sederholm-auditorio vuokrattavissa Geologian tutkimuskeskuksen toimitalossa Otaniemessä. GTK:n toimitalossa palvelee myös 135-paikkainen henkilöstöravintola Kivimies. Katso panoraama 360o -esitys auditoriotilasta. 

Geonäyttely

Geologian tutkimuskeskuksen Espoon toimipisteen "Maapallo avaruudessa" - elämyksellinen geonäyttely maapallon synnystä ja kehityksestä on tehty kaikille, jotka ovat kiinnostuneita geologiasta eli maapallon synnystä ja sen ilmiöistä. Samalla näyttely esittelee GTK:ta ja sen toimintaa. Näyttelyssä on hyödynnetty perinteitä ja nykytekniikkaa. Lisätiedot näyttelystä ja ryhmä ja opasvarauksista: www.gtk.fi/geologia/geonayttelyt/espoo.

 

 

Yhteystiedot

Betonimiehenkuja 4, 02150 Espoo
gtk.aula@gtk.fi
+358 (0) 29 503 0000

http://www.gtk.fi/gtk/tilat/