Siirry sisältöön

Otaniemi - Keilaniemi, Tapiola

Geologian tutkimuskeskus

Kulttuuri ja nähtävyydet

Geologian tutkimuskeskuksen Geonäyttely Otaniemessä antaa monipuolisen kuvan geologiasta, kivistä ja mineraaleista.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on mineraalivarojen arvioinnin, tutkimuksen ja kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja. Tehtävänä on tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarvitsemaa geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran ja sen luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. Tutkimusohjelmat luovat uutta teknologiaa, sovelluksia ja innovaatioita yhteiskunnan kestävälle kehitykselle. GTK toimii kansallisena geotietokeskuksena ja aktiivisena osaajana kansainvälisessä tutkimus- ja projektitoiminnassa. GTK on osa työ- ja elinkeinoministeriötä.  

Yhteystiedot

Vuorimiehentie 5, 02150 Espoo
info@gtk.fi
+358 (0)29 503 0000

www.gtk.fi/gtk/geonayttelyt/