PERILLE ASTI -HANKE

Ilmakuva Nuuksio

 

PERILLE ASTI -HANKE KEHITTÄÄ SAAVUTETTAVUUTTA RANTARAITILLA JA NUUKSIOSSA

Espoo Marketing Oy:n ja yhteistyökumppaneiden Perille Asti -hanke käynnistyi syyskuussa 2017. Hankkeen tavoitteena on parantaa matkailijoiden, työntekijöiden ja asukkaiden liikkumista pääkaupunkiseudulla täydentäen nykyistä liikennejärjestelmää. Espoossa saavutettavuutta parannetaan Rantaraitin ja Nuuksion näkökulmista.

”Hankkeen tavoitteena on parantaa matkailijoiden ja asukkaiden pääsyä luonto- ja elämyskohteisiin Nuuksiossa ja Rantaraitilla. Espoon kaupungin päätös kaupunkipyörien lisäämisestä on hieno avaus ja tulee olemaan läsnä myös Rantaraitin asiakaspolkuja suunniteltaessa”, toteaa projektipäällikkö Karoliina Korpela Espoo Marketingista.

Hankkeessa tavoitellaan markkinalähtöisiä, älykkäitä liikkumisen ratkaisuja ja palveluja erityisesti matkailualan yritysten hyödynnettäväksi.

Perille asti -hanke saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika -strategiaa vuosina 2017-2019. Hankkeen toteuttavat Espoo Marketing Oy, Forum Virium Helsinki, Vantaan kaupunki, Aalto yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Demos Helsinki.
Hankkeen kohdealueet ovat Espoossa Nuuksio ja Rantaraitin alue, Vantaalla matkailukohteet ja Aviapolis sekä Helsingissä Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueet. Kokonaisbudjetiltaan 1,9 miljoonan euron yhteishanketta koordinoi Vantaan kaupunki.

 

PILOTOITAVIEN RATKAISUJEN HANKINTA NUUKSION SAAVUTETTAVUUDEN KEHITTÄMISEKSI

Espoo Marketing Oy etsii uusia ratkaisuja Nuuksion kävijöiden tarpeisiin ja alueen saavutettavuuden parantamiseksi. Tarjouspyyntö (katso alla olevat liitteet) on avoinna 18.5.2018 asti.

Kokeilut ovat osa Perille asti -hanketta, jossa haetaan uudenlaisia liikkumisen palveluja sekä ratkaisuja matkailijoiden, asukkaiden ja työssäkävijöiden käyttöön Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Nyt avautunut tarjouspyyntö keskittyy Espoossa Nuuksion saavutettavuuteen.


TAVOITTEENA SUJUVASTI PERILLE ASTI NUUKSION LUONTOON JA REITEILLE 

Nuuksioon haetaan kahdesta neljään pilotoitavaa ratkaisua kesäksi ja syksyksi 2018. Kokeiluaika on minimissään kolme kuukautta ajanjaksolla 8.6.-31.10.2018. Yhden pilotointijakson hinta on enintään 8 000 euroa ja hankintojen arvo on yhteensä enintään 33 000 euroa. Tarjoukseen sisältyy myös optio ratkaisujen pilotointien jatkohankinnasta kesälle 2019.

Tarjouspyynnöllä haetaan pilotoitavia ratkaisuja, jotka parantavat Nuuksion alueen ja kansallispuiston saavutettavuutta. Piloteilla etsitään uusia ratkaisuja ja vaihtoehtoja liikkumiseen Nuuksiossa. Haussa on älykkäitä ratkaisuja siihen, miten houkutellaan ihmisiä liikkumaan Nuuksioon muullakin kuin omalla autolla, miten järjestetään alueen sisäinen liikenne ja miten pysäköidään sekä miten viestitään niin, että kävijät saavat alueen palveluista ja mahdollisuuksista (esim. parkkipaikkojen täyttö) reaaliaikaista tietoa.

Nuuksion alueen saavutettavuuden haasteet ovat moninaisia. Perille asti -hankkeen järjestämien Metrolla metsään? -työpajojen perusteella määriteltiin yleisiä kehityskohteita, joihin tällä tarjouspyynnöllä haetaan konkreettisia pilotoitavia ratkaisuja. Tässä esimerkkejä:

Tarjouspyyntö on suunnattu yrityksille, jotka tarjoavat saavutettavuutta parantavia ratkaisuja. Useampi toimija voi myös yhdessä tarjota kokeilua. Tarjoukset arvioidaan yksinomaan tarjouspyynnön ja siinä kuvattujen kriteerien perusteella.

Espoo Marketing ja Perille asti -hanke tukee kokeilujen toteuttamista järjestämällä tarpeen mukaan yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa. Näitä ovat mm. Metsähallitus, Suomen luontokeskus Haltia, HSL, Espoon kaupunki jne

Kaikilla tarjouskilpailuun osallistuvilla yrityksillä on mahdollisuus tuoda oma ratkaisunsa veloituksettomaan yrityskohtaiseen sparraukseen, jossa siitä keskustellaan Nuuksion toimintaympäristön näkökulmasta. Tilaisuus järjestetään 3.-4.5.2018 klo 08.00-12.00 Espoo Marketing Oy:n toimitiloissa kokoustila Akvaariossa, osoitteessa Innopoli 2, Tekniikantie 14, Otaniemi. Yritys varaa itse aikansa 27.4.2018 mennessä sähköpostilla: suvi.kajamaa@espoo.fi 
Aikaa on käytettävissä 25 min./ yritys. Sparraustiimi on kaikille sama ja koostuu Metsähallituksen, Haltian ja Perille asti -hankkeen edustajista. Sparraustilaisuudet ovat luottamuksellisia. 

Tarjouspyynnön valmistelussa hyödynnettiin Metrolla metsään? -työpajoja. Niiden päätulokset on tiivistetty yhteenvetodokumenttiin Nuuksion saavutettavuuden haasteita. Dokumentti toimii tausta-aineistona ja ideoiden lähteenä ratkaisun tarjoajille (liite 3). 

Jos koet, että ratkaisusi vastaa Nuuksion saavutettavuuden haasteisiin, jätä tarjouksesi tarjouslomakkeella 18.5.2018 klo 14 mennessä sähköpostilla: karoliina.korpela@espoo.fi 
Tarjouspyyntö ja hakulomake liitteineen löytyvät alla olevien linkkien kautta. 

Tarjouskilpailuun liityyvät mahdolliset lisäkysymykset voi jättää 26.4.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: karoliina.korpela@espoo.fi
Kaikki kysymykset vastauksineen kootaan yhteen ja julkaistaan 2.5.2018 tällä sivustolla.

Liitteet:

Tarjouspyyntö

Liite 1: Yritystiedot 

Liite 2: Tarjouslomake

Liite 3: Nuuksion saavutettavuuden haasteita -yhteenveto Metrolla metsään? -työpajoista 2018

Liite 4: HSL:n Nuuksion bussilinjojen 245 ja 238 nousijatiedot ajalla heinäkuu-marraskuu 2017


Lisätietoja:

Perille asti -hankkeen projektipäällikkö Karoliina Korpela. 

Perille asti -hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa. Rahoituksen myöntää Uudenmaan liitto. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2019.

 

 

Tervetuloa koko pääkaupunkiseudun yhteiseen Perille asti -hankkeen infotilaisuuteen!

Aika: 30.01.2018 klo 9.00-11.00
Paikka: Näyttely- ja infotila Laituri (Narinkka 2, Kamppi, Helsinki)

Tilaisuus on tarkoitettu liikkumispalveluja ja -ratkaisuja kehittäville yrityksille sekä matkailualan toimijoille.

Tapahtuma alkaa Perille asti -hankkeen tiiviillä esittelyllä. Kahvin jälkeen pohdimme työpajoissa, millaiset kokeilut olisivat hyödyllisiä ja houkuttelevia eri toimijoille. Mitkä ovat kohdealueiden liikkumisen keskeiset ongelmat ja kehittämistarpeet? Millaisilla liikkumispalveluilla ja ratkaisuilla niihin voitaisiin vastata?

 

NUUKSIOON KEHITETÄÄN PAREMPIA YHTEYKSIÄ

Hanke järjestää työpajoja Nuuksion alueen saavutettavuuden kehittämiseksi. Työpajojen perusteella hanke toteuttaa syksyllä 2018 saavutettavuutta parantavia kokeiluja.

Työpaja 1. Kutsu ja ilmoittautuminen

Työpaja järjestetään 14.2 klo 9:00-12:00 Hotelli Nuuksiossa.
Tavoite: saavutettavuuteen liittyvien haasteiden ja tarpeiden määrittäminen.
Kohdennettu: Nuuksion alueella toimiville matkailuyrittäjille ja -toimijoille.


Työpaja 2. Kutsu ja ilmoittautuminen

Työpaja järjestetään 6.3. klo 12:30-16:00 Visit Espoon kumppanitapaamisen jälkeen Radisson Blu Espoossa Otaniemessä.
Työpaja järjestetään yhteistyössä Forum Virium Helsingin Perille asti -hankkeen kanssa.
Tavoite: törmäyttää liikkumisratkaisuja tarjoavia yrityksiä matkailuyrittäjien ja -toimijoiden saavutettavuuteen liittyviin haasteisiin.
Kohdennettu: Nuuksion ja Jätkäsaaren alueella toimiville matkailuyrittäjille ja -toimijoille sekä ratkaisun tarjoajille.


Työpaja 3. Kutsu ja ilmoittautuminen

Työpaja järjestetään 28.3 klo 9:00-12:00 Suomen luontokeskus Haltiassa.
Tavoite: saada työpajasta speksejä tulevien kokeilujen hankintaa varten. Työpajassa työstetään saavutettavuuteen liittyviä haasteita yhdessä ratkaisujen tarjoajien kanssa.
Kohdennettu: Nuuksion alueella toimiville matkailuyrittäjille ja toimijoille sekä ratkaisun tarjoajille.


Perille asti -hanke tulee kilpailuttamaan työpajojen pohjalta ratkaisuntarjoajat, joista valitut pääsevät toteuttamaan kokeilun syksyllä 2018.

Lisätietoa linkeistä ja projektipäällikkö Karoliina Korpelalta.

Tervetuloa mukaan työpajoihin!

 

 

 

Yhteystiedot:

Karoliina Korpela
projektipäällikkö
Perille Asti -hanke
Espoo Marketing Oy/ Visit Espoo

Innopoli 2, Tekniikantie 14
FI-02150 Espoo, Finland
Tel. +358 43 8273 271
karoliina.korpela@espoo.fi