Y-tunnus 1627645-8

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. 

1. Rekisterin pitäjä

Espoo Marketing Oy / Visit Espoo
Tekniikantie 14
02150 Espoo

2. Rekisteriasiat

Markkinointimme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Espoo Marketing Oy:n markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään tapahtumista, tilaisuuksista ja erilaisista asiakaskontakteista. Palautteet Espoon Matkailu Oy käsittelee nimettöminä eikä niiden henkilötietoja tallenneta rekisteriin.

7.Säännönmukaiset  tietojen luovutus

Ellei lainsäädäntö siihen pakota, Espoo Marketing Oy ei luovuta näitä tietoja ilman lupaasi kolmannelle osapuolelle.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Espoon Marketing Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu Espoon kaupungin palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Henkilökuntaa sitoo työsopimuksessa määritelty vaitiolovelvollisuus.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.