Siirry sisältöön

Enter Espoo Oy

Saavutettavuusseloste

Vaatimustenmukaisuus

Olemme sitoutuneet parantamaan digitaalista saavutettavuutta ja käyttäjäkokemusta Visitespoo.fi-verkkosivustolla käyttäjille, joilla on toimintarajoitteita.

Tämä saavutettavuusseloste on tehty 30.3.2020 ja se kertoo, kuinka hyvin visitespoo.fi-sivusto vastaa saavutettavuuden määrittelyyn käytettäviä kriteerejä, jotka on määritelty verkkosivun saavutettavuusohjeissa (Web Content Accessibility Guidelines eli WCAG). Ohjeistus on luotu, jotta verkkosivustojen ja digitaalisten palvelujen suunnittelijat ja kehittäjät voivat parantaa digitaalisten käyttöliittymien saavutettavuutta käyttäjille, joilla on erilaisia toimintarajoitteita.

Viimeisimmän arvioinnin perusteella visitespoo.fi-verkkopalvelu on osittain vaatimusten mukainen ja täyttää osin WCAG 2.1-ohjeistuksen AA-tason kriteerit. Crasman Oy:n tekemät ulkoiset tarkastukset ovat parhaillaan käynnissä, ja päivitämme tätä sivua jatkuvasti niiden perusteella.

Osittainen vaatimustenmukaisuus tarkoittaa, että jotkut ominaisuudet, kuten värien kontrastit, eivät täysin täytä saavutettavuusvaatimuksia, eivätkä vielä tue kaikilta osin avustavien teknologioiden kuten ruudunlukijoiden käyttöä. Otamme mielellään vastaan käyttäjien palautetta näihin liittyen.

Haluamme, että sivustomme ja palvelumme ovat saavutettavia kaikille käyttäjille, ja siksi arvioimme ja kehitämme verkkosivustoamme jatkuvasti.

Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Crasman Oy.

 

Ei-saavutettava sisältö  

Alla lueteltu sisältö ei ole saavutettavaa Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan. 

Seuraava sisältö ja toiminnallisuudet eivät vielä vastaa WCAG-vaatimuksia:

 

Valtaosasta kuvia puuttuu vaihtoehtoinen tekstisisältö tai niitä ei ole merkitty koristeiksi

Useimmilla kuvilla ei ole vaihtoehtoista tekstisisältöä kuvan kontekstissa tai ALT-attribuutista. Myöskään puhtaan dekoratiivisia kuvia ei ole merkitty tyhjällä ALT-attribuutilla. Puute koskee koko palvelua.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 

Painikkeet ja linkit, jotka eivät ole saavutettavia

Monessa palvelun hakutoiminnossa on hakupainike, jossa ei ole tekstiä vaan pelkkä haku-ikoni. Palvelussa käytetyillä sosiaalisen median ikoneilla, jotka toimivat linkkeinä, ei ole tekstivastinetta. Navigaation ja alaviitteen VisitEspoo-logokuva toimii linkkinä etusivulle, mutta sillä ei ole tekstivastinetta. Palvelun linkit ja painikkeet eivät valtaosin täytä kontrastivaatimusta, ja linkit joutuu tunnistamaan pelkän värin perusteella.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty 

 

Sisällön ryhmittely ei täysin selvitettävissä ohjelmallisesti

Sosiaalisen median ikonit liittyvät toisiinsa, mutta niitä ei ole ryhmitelty. Sivuston nostolinkit liittyvät toisiinsa, mutta niitä ei ole ryhmitelty. Alaviitteen linkkejä ei ole ryhmitelty osaksi navigaatiota.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 

Ruudunlukijalle ei ajoittain kerrota kaikkea sisältöä

Palveluvalinnassa ruudunlukijalle ei kerrota palvelutyypin tekstisisältöä. Myöskään kaikkia rajausmahdollisuuksia ei kerrota, tai ne kerrotaan väärässä järjestyksessä. Hakutulosten selailussa linkin olennaisinta osaa ei lueta ensimmäisenä. Palvelun Yhteystiedot-sivulla on kohtia, jotka eivät ole näkyvillä kenellekään, ja jotka siten luetaan ruudunlukijalle turhaan. Yksittäisillä sivuilla ruudunlukijalle luetaan muutoin piilotettuja elementtejä. Esimerkkisivu palveluvalinnasta: https://www.visitespoo.fi/fi/kohteet-ja-palvelut/syo-ja-juhli/juhlatilat/

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 

Palvelun sisältöjen ohjelmalliset puutteet

Haussa rooliattribuutti on väärässä elementissä, ja hakukentän nimilappu ei viittaa hakuelementtiin. Sivuston pääelementit kuten navigaatio, pääsisältö ja alaviite eivät listaudu oikein esimerkiksi ruudunlukijoille. Useilla sivuilla ohjelmallista main-attribuuttia on käytetty väärin ja useaan kertaan. Useilla sivuilla on myös ylimääräinen otsikkoelementti main-elementin sisällä. Palvelun sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot eivät ole linkkimuotoisia. Osa taulukoiden otsikkorivit ja sarakkeiden solut on kuvattu semanttisesti väärin. Solujen suhteet useampiin otsikkoriveihin puuttuu.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 

Yksittäisillä sivuilla otsikot semanttisesti väärin

Muutamilla sivuilla kappaletekstiä on korostettu visuaalisesti merkkaamalla se ohjelmallisesti otsikoksi. Yksittäisillä sivuilla sisältökokonaisuuksilta puuttuu aliotsikoita tai sivun otsikot eivät ole kuvaavia. Yksittäisillä sivuilla otsikoita on laitettu leipätekstielementtien sisään.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 

Toiminnallisuudet, jotka perustuvat aistinvaraisiin ominaispiirteisiin

Laatikkomaiset nosto- ja linkkielementit ovat kokonaisuudeltaan klikattavia linkkejä, mutta tätä ei ilmaista mitenkään, eivätkä ne näytä linkeiltä. Yksittäisen palvelun sivulla palvelun sijainti kartalla on merkitty pelkällä mustalla merkinnällä ilman tekstiä tai muuta tukea. Kaikissa lomakkeissa pakolliset kentät on merkitty vain punaisella tähdellä. Hakukentissä ja kuvakaruselleissa on käytetty pelkkiä ikoneita hakemiseen ja selailuun. Veneiden aikatauluissa lähtö- ja paluuaikoja on merkitty pelkästään ylös- ja alas-nuolilla. Rekisteriselostesivuilla haitarielementit on merkitty vain värillä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 

Lomakekenttien syötteiden tarkoitus puuttuu

Kenttiin, jotka liittyvät käyttäjän tietoihin, ei tarjota automaattista tietojen täydennystä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 

Tekstin välitys standardin vaatimusarvoilla rikkoo toimintoja

Testiarvoja käytettäessä navigaatio rikkoutuu. Palvelussa käytetyt laatikkomaiset nostoelementit ovat luettavissa, mutta näyttävät rikkinäisiltä testiarvoja käyttäessä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 

Useat sisällöt eivät täytä kontrastivaatimusta

Painikkeiden valkoinen ikoni ja teksti vihreällä taustalla ei täytä kontrastivaatimusta. Useilla sivuilla sivun pääkuvan päällä on tekstiä, joten kontrastivaatimus ei välttämättä täyty. Palvelun yleinen linkkiväri ja navigaation linkit eivät täytä kontrastivaatimusta. Lomakkeiden nimilaput eivät täytä kontrastivaatimusta. Laatikkomaisissa nostoelementeissä käytetään tekstiä kuvien päällä, eivätkä kaikissa tapauksissa täytä kontrastivaatimusta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty 

 

Tekstin kokoa ei voi muuttaa 200% asti

Tekstiä ei voi suurentaa mobiililaitteella. Pöytäkoneilla ja tablet-laitteilla useilla sivuilla 200% tekstin suurennus aiheuttaa tosiasiallisesti tekstin pienenemisen, koska tekstin koko määritetään osittain sen käyttämän tilan mukaan. Kun tila loppuu, tekstiä pienennetään. Yksittäisillä sivuilla tekstin leikkaantuvat poikki, kun tekstin kokoa suurennetaan.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 

Muita puutteita

Yksittäisillä sivuilla on kuvaelementtejä, joita ei pysty suurentamaan, mikä rajaa mobiilikäytön käytännössä vaaka-asentoon. Navigaation "Tietoa Espoosta"-kohta avaa sisällön liian kauas osoittimesta, kun osoitin viedään linkin päälle.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 

Näppäimistöselauksen kohdistuksessa puutteita

Navigaation alasvetovalikollisia kohtia ei pysty avaamaan näppäimistön avulla. Etusivulla ja vastaavilla hakusivuilla näppäimistö kohdistaa ensin hakukenttään, välissä navigaatioon ja vasta sen jälkeen hakupainikkeeseen. Kohdistaminen ei myöskään näy käyttäjälle. Yksittäisillä sivuilla on myös elementtejä, jotka eivät ole näkyvillä, mutta joihin näppäimistö yrittää kohdistaa. Lisäksi koska useimmat sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot eivät ole linkkejä, niitä on hankala valita näppäimistöllä. Mobiililaitteella navigaation avauspainike ja kielivalinta tulevat näppäimistöllä eri järjestyksessä kuin visuaalisesti esitettynä. Näppäimistön kohdistusta ei myöskään huomaa seuraavissa tilanteissa: kuvakarusellin selauspainikkeet, mobiililaitteen navigaation avauspainike, alasvetovalikoiden valinta, karttojen toiminnot, lomakkeiden monivalintalaatikot.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty 

 

Hakupalkin automaattisia hakuehdotuksia ei saa piiloon

Näppäimistöllä ei pysty kohdistamaan hakupalkin automaattisiin hakuehdotuksiin, vaan lista jää auki vaikka siirtyisi pois hausta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty 

 

Palvelussa ei ole mahdollisuutta ohittaa navigaatiota

Navigaatiota ei pysty ohittamaan näppäimistöllä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 

Linkit, joiden tarkoitus ei selviä kontekstista

Yksittäiset palvelun sivut sisältävät linkkejä, joissa lukee vain "täältä" tai linkin URL-osoite. Yksittäisillä sivuilla käytetään samaa tekstiä useaan eri linkkiin. Navigaation "Parasta Espoossa" ja "Kohteet ja palvelut" ja "Tietoa Espoosta" ovat samanhenkisiä eikä tarkoitus välttämättä selviä otsikoista. Alaviitteen Visit Espoo-otsikko ei ole kuvaava otsikko sen alla oleville linkeille.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty 

 

Palvelussa ei ole kuin yksi tapa paikallistaa yksittäinen sivu kaikkien joukossa

Navigaation lisäksi yksittäisen sivun paikantaminen on mahdollista esimerkiksi etusivun haun avulla, mutta hakua ei ole tarjottu muilla sivuilla.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 

Kontekstin muutos palveluiden rajauksessa

Kaikilla sivuilla, joissa on mahdollista rajata tarjottuja palveluita, konteksti muuttuu painettaessa rajausvaihtoehtoja. Tämä muutos tapahtuu kaukana painikkeesta, eikä sitä ohjeisteta mitenkään. Hakutulokset myös muuttuvat riippuen siitä, tuletko tuloksiin suoralla URL-osoitteella vai muutatko rajauksia lähtötilanteessa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty 

 

Navigaation "Tapahtumat" vie täysin eri sivustolle

Navigaation "Tapahtumat"-linkki vie täysin eri sivustolle, eikä tätä viestitä etukäteen mitenkään.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 

Hakukenttien ja lomakkeiden ohjeistuksen puutteet

Käyttäjälle ohjeistetaan "Täytä pakolliset kentät", mutta pakollisuus ilmaistaan vain haalealla punaisella värillä. Useilta syötekentiltä puuttuu nimilappu, eikä millään syötekentällä ole ohjeita tai esimerkkisyötteitä. Yksittäiset lomakkeet myös hyväksyvät vääriä arvoja kuten puhelinnumeron sähköpostiosoitteen kohdalla.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 

Palvelun ohjelmallisen rakenteen puutteet

Rajatessa palveluita, haun suodatinpainikkeet on merkattu linkeiksi. Hakutuloksia on merkitty lomake-elementin sisään, vaikka lomaketoiminnallisuutta ei ole. Yksittäisillä sivuilla otsikkoelementtejä on leipätekstin sisällä, taulukoiden rakenne ei vastaa HTML5-määritelmää ja pääsisällön (body) sisällä on käytetty kiellettyjä elementtejä (style). Lomakkeiden virheilmoituksista tai tilamuutoksista ei kerrota ruudunlukijalle. Yksittäisillä lomakkeilla ei ole määriteltyä toimintoa. Hakutoimintoja käyttäessä hakutuloksia ei kerrota ruudunlukijalle.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty 

 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro se meille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen visit@espoo.fi ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

  

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000