Markkinointiyhteistyö

Espoo on vetovoimainen ja omaleimainen matkailu-, kokous- ja kongressikaupunki. Visit Espoon kumppanina pääsette mukaan aktiiviseen verkostoon sekä kansainvälisiin ja kotimaisiin markkinointitoimiin.

 

Tavoitteet

Visit Espoo lisää Espoon vetovoimaisuutta ja tunnettuutta. Olemme asiantunteva yhteistyökumppani ja kehitämme Espoota taloudellisesti, ekologisesti ja kulttuurisosiaalisesti kestäväksi vierailukohteeksi. Vuonna 2019 tavoittelemme seuraavia tunnuslukuja: 

Kärkiteemat ja kohdemarkkinat

Elämykset ja innovaatiot ovat Espoon matkailumarkkinoinnin kärkiteemat.

Tärkeimmät kohdemarkkinamme vapaa-ajan matkailussa ovat Suomi, saksankielinen Eurooppa ja Venäjä. Kokous- ja kongressipuolella tärkeimmät kohdemarkkinamme ovat Suomi, Keski-Eurooppa, Baltia ja Venäjä.

Toimenpiteet  

Matkailualan yhteistyö

Visit Espoo tekee tiivistä yhteistyötä Helsingin, Kirkkonummen, Vantaan, Vihdin sekä muiden Uudenmaan kuntien ja kaupunkien kanssa. Visit Espoo tekee valtakunnallista yhteistyötä Business Finlandin, Visit Finlandin, Finland Convention Bureaun, Congress Network Finlandin,SUOMA ry:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Kansainvälisiä verkostokumppaneitamme ovat European Cities Marketing, International Congress & Convention Association, Meeting Professionals International ja Alliance of Brain Cities.

Miten mukaan?

Visit Espoon kumppanina yrityksenne pääsee mukaan vireään yhteistyöverkostoon. Visit Espoolla on vuosittain 40–50 kumppania Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin alueilla.

Lisätietoja kumppanuudesta Visit Espoon kanssa: Myynti- ja markkinointipäällikkö Tiina Backman, puh. 041 545 5515, tiina.r.backman@espoo.fi 

Lisätietoja näkyvyydestä visitespoo.fi-verkkopalvelussa: