Siirry sisältöön

22.8.2019

Professori Seppo Ikäheimo on valittu vuoden 2019 Espoo Ambassadoriksi

Professori Seppo Ikäheimo Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta on vuoden 2019 Espoo Ambassador. Espoo Ambassadorina Ikäheimo toimii Suomessa ja ulkomailla Espoon kongressilähettiläänä. Professori Ikäheimo on järjestyksessään 11. Espoo Ambassador ja ensimmäinen kauppakorkeakoulusta valittu.

Nimitys julkistettiin 22.8.2019 Dipolissa pidetyssä kutsuvierastilaisuudessa, joka on osa Espoo Marketing Oy:n alaisen Visit Espoon kongressimarkkinointia edistävää Espoo Ambassador -ohjelmaa. Tilaisuutta isännöivät Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä yhdessä Aalto-yliopiston provosti Kristiina Mäkelän kanssa.

- Olemme erittäin iloisia saadessamme valita ensimmäisen ambassadorin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Professori Ikäheimo on erinomainen puolestapuhuja kongressikaupunki Espoolle laajojen kansainvälisten verkostojensa kautta. Uskomme, että tämä valinta myös kannustaa vastikään Espooseen muuttaneita kauppakorkeakoululaisia järjestämään kongresseja Espoossa Otaniemen upealla kampusalueella”, sanoo Espoo Marketing Oy:n Director of Conventions & Tourism Miikka Valo.

Arvostettu asiantuntija ja innostunut kongressijärjestäjä

Professori Ikäheimo toimii kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksen johtajana. Hänen erikoisosaamisalueitaan ovat Corporate Governance, erityisesti palkitseminen, omistaminen, sijoittajasuhteet ja hallitustyöskentely sekä yrityksen arvon määrittely.

Ikäheimo on ollut mukana erilaisissa rooleissa noin 50:ssä kongressissa vuoden 1990 jälkeen. Vuonna 2021 Ikäheimo tuo Espooseen 1500 laskentatoimen ja kirjanpidon ammattilaista EAA:n vuosittaiseen konferenssiin (EAA - European Accounting Association). Ikäheimo näkee kansainväliset konferenssit elintärkeinä verkostoitumistilaisuuksina, joissa luodaan tutkimuksen ja yhteistyön kannalta erittäin tärkeitä suhteita.

- Silloin tällöin täytyy myös itse ottaa vastuu näiden tärkeiden tilaisuuksien järjestämisestä. Pääkaupunkiseutu kokonaisuudessaan on mitä erinomaisin paikka järjestää kansainvälisiä konferensseja. Ja Otaniemi kampusalueineen on kuin kappale kauneinta Suomea. Tiiviiltä kampusalueelta löytyy ainutlaatuinen yhdistelmä merellisyyttä, luontoa, rakennettua ympäristöä sekä mahdollisuuksia kohtaamisiin, sanoo juuri valittu Espoo Ambassador ja professori Seppo Ikäheimo.

Tieteellisen tutkimuksen lisäksi Ikäheimo kirjoittaa oppikirjoja sekä käytännönläheisiä teoksia, ja on toiminut useissa vähemmistöosakkaiden lunastustapauksissa välimiesoikeuden tuomarina sekä lukuisissa oikeustapauksissa asiantuntijana. Hän toimii myös konsulttina sijoittajasuhteisiin, palkitsemiseen ja hallitustyöskentelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Ikäheimo on myös aktiivinen opetuksen kehittämisessä ja näkee opetuksen keskeisimmäksi tavaksi vaikuttaa yhteiskunnassa. Aiemmin hän toimi opetuksesta ja oppimisesta vastaavana varadekaanina kauppakorkeakoulussa. Tällä hetkellä hän vastaa ensimmäisen vuoden kandidaattiopiskelijoiden laskentatoimen perusteista, maisteritason Corporate Governance -kurssista sekä valtakunnallisesta täysin digitalisoidusta Taloushallinnon perusteiden kurssista ei-kauppatieteilijöille, joka juuri palkittiin Ekonomiliiton toimesta osana valtakunnallista Liiketoimintaosaamisen sivuopintokokonaisuutta.

Espoo Ambassador -ohjelma

Espoon kaupunki ja Visit Espoo käynnistivät Espoo Ambassador -ohjelman vuonna 2009 tavoitteena kasvattaa Espoossa järjestettävien kansainvälisten konferenssien määrää. Ohjelma pyrkii rohkaisemaan tieteentekijöitä kutsumaan ja isännöimään oman alansa konferensseja Espoossa. Ohjelman tavoite alusta alkaen on myös ollut nostaa esille kansainvälisten tieteellisten konferenssien arvoa ja laaja-alaista vaikuttavuutta. Ohjelman ytimessä on vuosittain valittava vuoden Espoo Ambassador, joka julkistetaan Espoon kaupungin isännöimässä Espoo Ambassador -kutsuvierastilaisuudessa.

Lisätietoja: