Siirry sisältöön
Mies selin katselemassa auringonlaskua Keilaniemen rannalla. Horisontissa näkyy korkeita rakennuksia.

4.2.2021

Espoo haluaa olla Pohjolan innovatiivisin ja kestävin matkailualue

Espoossa matkailua kehitetään ja edistetään vastuullisuus ja kestävyys edellä. Visit Espoon uusi kestävän matkailun tiekartta vuosille 2021-2030 suuntaa vahvasti tulevaisuuteen ja koronakriisin jälkeiseen aikaan, jossa matkakohdetta ja asiakaskokemusta johdetaan tiedolla sekä kestävät matkailupalvelut ovat digitaalisesti ostettavissa ympäri vuoden ja saavutettavia kaikille matkailijoille tasavertaisesti.

Visit Espoo pyrkii kestävän matkailun edistämisellä kokonaisvaltaiseen matkailun kestävään kehittämiseen ja kasvuun, ottaen huomioon ekologiset, taloudelliset ja sosiokulttuuriset tavoitteet. Jotta kestävän kasvun eri osa-alueet toteutuvat, on tiekartan painopistealueiksi valittu: yhteistyötä ja kohtaamisia, kestäviä palveluita ympäri vuoden sekä monimuotoinen ja inklusiivinen Espoo.

”Nämä valinnat ohjaavat tulevien vuosin tekemistämme kohti kunnianhimoista visiotamme olla Pohjolan innovatiivisin ja kestävin matkailualue, jossa matkailu kuuluu kaikille, kertoo Miikka Valo, Enter Espoon Oy:n matkailujohtaja.

”Valitut painopistealueet tukevat isossa kuvassa myös Suomen kansallisen matkailustrategian ja Visit Finlandin suuraluestrategioiden tavoitteita sekä nivoutuu tärkeäksi osaksi Espoon kaupungin tavoitetta olla pysyvästi Euroopan kestävin kaupunki”, jatkaa Valo.

Visit Espoo on sitoutunut Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmaan ja tavoitteena on, että kumppaniverkostoon kuuluvat yritykset ovat sitoutuneet vastuulliseen ja kestävään matkailun kehittämiseen ja liiketoimintaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Pitkällä tähtäimellä nähdään, että jatkossa menestyvät ne matkakohteet ja matkailuyritykset, jotka pystyvät kehittämään ja sopeuttamaan toimintaansa hyödyntäen digitalisaation ja kestävän kehityksen tuomat mahdollisuudet.

Matkailun kestävä kasvu ja uudet innovaatiot syntyvät yhteistyöllä

Visit Espoo tekee tiivistä aluekehittämis-, markkinointi- ja myynninedistämisyhteistyötä paikallisen matkailuelinkeinon, lähikuntien, Metsähallituksen sekä Business Finlandiin kuuluvien Visit Finlandin ja Finland Convention Bureaun kanssa. Yhteistyön tavoitteena on markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuuden tehostaminen sekä yritysten osaamisen kehittäminen digitaalisuuden, ympärivuotisuuden ja kestävän kehityksen osa-alueilla.

Uusia ratkaisuja muun muassa älykkääseen liikkumiseen etsitään tiiviissä yhteistyössä paikallisten korkeakoulujen ja tutkimuskeskusten sekä elinkeinon kanssa. Tavoitteena on, että ratkaisuista hyötyy paitsi paikallinen elinkeino, ne voidaan skaalata myös kansallisesti ja kansainvälisesti.

Hankkeilla tukea käytännön toimenpiteisiin

Visit Espoossa on käynnissä kaksi isoa kestävän matkailun kehittämistä tukevaa hanketta, jotka mahdollistavat osaltaan strategian mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen.

CarbonWise-yhteishanke kannustaa alueen yrityksiä huomioimaan ilmastonmuutoksen ja hiilijalanjäljen pienentämisen, kädenjäljen sekä laajasti kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut strategiassaan. Vaikuttamistyötä tehdään muun muassa tarjoamalla   käytännön koulutusta ja yrityssparrausta hiilijalanjäljen laskemisesta ja pienentämisestä sekä tukemalla yrityksiä ympäristöohjelmien käyttöönotossa. Hanke saa rahoituksensa Euroopan  aluekehitysrahastosta osana 6Aika -strategiaa vuosina 2020–2021. Hankkeessa ovat mukana myös Business Oulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

Osana Työ- ja elinkeinoministeriön, Varsinais-Suomen liiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittamaa Digitaalinen ostettavuus ja löydettävyys -kehittämishanketta, vuoden 2021 aikana tullaan testaamaan tiedolla johtamisen alustaa sekä kehittämään alueellinen liiketoimintamalli matkanjärjestäjien, MICE-toimijoiden ja kuluttajien tavoittamiseksi. Espoo ja lähialueet digitaalisesti ostettavaksi tavoitteeseen vastataan muun muassa kehittämällä digitaalinen vastuullinen matkailun tuotteisto reittiehdotuksineen, ja viemällä tarjoama suoraan toimialan kansainväliseen jakelutieympäristöön ostettavaksi. Hanke saa rahoituksensa Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet -rahoituksesta.

Lisätietoja:


Enter Espoo Oy/ Visit Espoo
Miikka Valo, Director, Conventions & Tourism
Puh. 043 824 6038
Email: miikka.valo@espoo.fi