Siirry sisältöön
Nainen istuu laiturilla syksyisessä maisemassa järven rannalla

17.12.2021

Espoon ja lähialueiden matkailuyritykset hiiliviisaalla tiellä

12 Visit Espoon alueen matkailuyritystä saavutti Green Key, Green Activities tai Ekokompassi -sertifikaatin puolitoista vuotta kestäneen CarbonWise -hankkeen aikana. Yrityskohtaisen valmennuksen keskeisimpinä tuloksina olivat yritysten osaamisen kasvattaminen hiiliviisauteen liittyen sekä ymmärryksen saaminen hiilijalanjälkilaskennasta. Yritykset osaavat nyt huomioida oleellisimmat tiedot laskennassa ja kehittää liiketoimintaansa hiilineutraaliksi.

Macon Oy:n järjestämän valmennuksen aikana 12 Espoon ja lähialueen matkailuyritystä sai laskettua yrityksen tai tuotteensa hiilijalanjäljen. Kahdeksan yrityksistä sai lisäksi toteutettua lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnitelman hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Pienryhmä- ja yrityskohtaisiin valmennuksiin osallistui 17 yritystä, ja osa yrityksistä ehti toteuttaa hiilijalanjäljen pienennystoimia jo valmennuksen aikana. Yrityksissä, joissa ei valmennuksen aikana suoritettu hiilijalanjäljen laskentaa loppuun, on tarkoitus toteuttaa laskenta lähitulevaisuudessa.

Sertifikaatin CarbonWise -hankkeen aikana ansainneet yritykset ovat: Kokous- ja kylpylähotelli Långvik, Nuuksion Taika, Luontohotelli Haltia Lake Lodge, Kokous- ja kongressihotelli Majvik, Seikkailupuisto Huippu, Eventure, Tuunaajamutsi, Retkipaikka/ Jotuca, Bike Rental Finland - Biking.fi, Vesiurheilukeskus Laguuni, EMMA - Espoon modernin taiteen museo sekä Gallen-Kallelan museo.

Konkreettisia toimia hiiliviisauden edistämiseksi

Kolmessa kaupungissa toteutetun CarbonWise -hankkeen aikana on tehty useita konkreettisia toimia hiiliviisauden edistämiseksi. Espoossa toimet ovat kohdentuneet matkailualan yrityksille, Oulussa ja Turussa puolestaan toimialarajattomasti.“Hyviä esimerkkejä ovat muun muassa vihreään sähköön vaihtaminen, lajittelun kehittämisen kautta vähentynyt sekajätteen määrä sekä aurinkopaneelien ja sähköautojen käyttöönotto. Moni aikoo myös panostaa asiakkaidensa opastamiseen vastuullisessa matkailussa”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Paula Greus Visit Espoolta.

Yhdessä hankekonsortion kanssa järjestettiin marraskuussa päätöstilaisuus, jossa kerrottiin hankkeen keskeisimmät tulokset ja kuultiin hankkeen toimissa mukana olleita yrityksiä. Yksi esimerkeistä oli vähähiilisyyttä edistävä digitaalinen palvelu Moder. ”Hankkeen aikana testasimme majoitusyrittäjille tarkoitettua, liiketoimintaa automatisoivaa Moder-varausjärjestelmäämme, johon on yhdistetty hiilijalanjäljen laskentatoiminto. Yritykset olivat selkeästi tyytyväisiä siihen, että hiilijalanjäljenlaskenta on osana toiminnanohjausta”, Moderin toimitusjohtaja Matti Ala-Outinen kertoo.

Hanke järjesti matkailuyrityksille lisäksi Ramboll Oy:n toteuttamaa vastuullisuusviestinnän valmennusta. Valmennuksen tavoitteena oli kirkastaa yrityksen vastuullisuusviestinnän kärjet, saada näkyviin jo tehty vastuullisuustyö sekä laatia yritykselle vastuullisuusviestinnän suunnitelma. CarbonWise toteutti myös useita viestintäkampanjoita, joissa tuotiin esille hankkeessa mukana olleiden vastuullisuustoimia kohdennettuna niin kokousjärjestäjille kuin kuluttaja-asiakkaille.

Kestävän matkailun kehittäminen Visit Espoolla jatkuu

Visit Espoon konkreettiset vastuullisuustoimet jatkuvat osana kestävän matkailun strategiaa. Hankkeen aikana omia vastuullisuustoimia on kehitetty muun muassa toteuttamalla yhteistyössä TAK Oy:n kanssa Espoon matkailualueen hiilijalanjäljen laskentaa kotimaisten matkailijoiden liikkumisen osalta. Lisäksi Visit Espoon edustajat osallistuivat hankkeen vastuullisuusviestinnän koulutukseen tavoitteena kirkastaa aluetasoista vastuullisuusviestintää.

Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan STF-merkin. Merkki tarjoaa yrityksille ja destinaatioille konkreettisen kestävän matkailun työkalupakin. Visit Espoon tavoitteena on suorittaa STF-polku ja saada merkki käyttöönsä vuosien 2022–2023 aikana.

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin -hankkeella tuetaan matkailualan pk-yritysten toipumista ja kilpailukykyä kehittämällä uusia matkailutuotteita kansainvälisille markkinoille. Samalla kehitetään yritysten tiedolla johtamisen osaamista, kyberturvallisuutta ja kestävyyttä sekä huomioidaan eri kohderyhmien tarpeita matkailupalveluissa. Hanke saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta osana covid-19 pandemian johdosta toteutettuja toimia vuosina 2021-2023.


Lisätietoja:

Enter Espoo/ Visit Espoo
Paula Greus, hankkeen projektipäällikkö
Puh. 040 554 3992
paula.greus@espoo.fi

Enter Espoo/ Visit Espoo
Karoliina Korpela, hankkeen projektipäällikkö
Puh. 043 8273271
karoliina.korpela@espoo.fi 

CarbonWise -hanke starttasi keväällä 2020 tarkoituksenaan edistää yritysten hiiliviisautta. Hiiliviisaudella tarkoitetaan energiatehokasta ja elinkaaren huomioonottavaa liiketoimintaa, jolla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. Hanke kannustaa yrityksiä huomioimaan ilmastonmuutoksen ja hiilijalanjäljen pienentämisen, kädenjäljen ja kompensoinnin sekä laajasti kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut strategiassaan. Hankkeen toteutusaika päättyy 31.12.2021.

CarbonWise -hanke on saanut rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika -strategiaa vuosina 2020-2021. Hankkeen toteuttivat Enter Espoo Oy, Business Oulu ja Turun ammattikorkeakoulu.