Siirry sisältöön
Nainen kävelee retkeilyvarusteissa havumetsässä mustikkapurkin kanssa.

30.3.2021

ESPOON JA LÄHIALUEIDEN MATKAILUYRITYKSET KEHITTÄVÄT YMPÄRISTÖOHJELMIAAN

Neljälle Visit Espoon alueen matkailuyritykselle on myönnetty 26.3.2021 Green Key /Green Activities -sertifikaatti. Sertifioidut yritykset ovat Eventure, Kokous- ja kylpylähotelli Långvik, Nuuksion Taika sekä Tuunaajamutsi. Yritykset ovat sitoutuneet kehittämään toimintaansa ympäristöystävälliseksi ja haluavat todentaa vastuullista toimintaansa läpinäkyvästi.

Yhteensä 12 alueen yritystä on sertifiointipolulla ja ottamassa käyttöönsä valitsemansa ympäristöohjelman osana meneillään olevaa CarbonWise -hanketta. CarbonWise -hankkeessa autetaan matkailuyrityksiä ympäristöohjelman käyttöönottamisessa ja hiiliviisauden eteenpäin viemisessä, tarkemmin sanoen hiilijalanjäljen laskemisessa ja pienentämisessä.

Tutkimusten mukaan matkailu tuottaa noin 8 prosenttia globaalista hiilijalanjäljestä. Matkailun alueorganisaationa Visit Espoo haluaa tehdä oman osuutensa kasvihuonekaasujen pienentämiseksi ja näin osallistua matkailun ilmastovaikutusten pienentämiseen. “Långvikissa on tehty pitkään töitä vastuullisuuden eteen. Saatu Green Key -sertifikaatti nivoo tekemämme vastuullisuustyön näkyväksi ja tukee ja kehittää kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti toimintaamme jatkossakin,” kertoo Långvikin kokous- ja kylpylähotellin johtaja Inka Uusitalo-Raoult.

Yritykset ovat ottaneet hankkeen vastaan positiivisin mielin ja kokevat vastuullisuuden olevan olennainen osa tämän päivän matkailua ja hankkeen myös hyödyttävän omaa toimintaansa. Tällä hetkellä 20 yritystä on mukana laskemassa hiilijalanjälkeä ja perehtymässä sen pienentämiskeinoihin. “Hankkeen konkreettiset toimet ovat hyödyttäneet pienyrittäjää. Nyt saatu Green Activities -sertifikaatti ja hiilijalanjäljen selvittäminen antavat yrittäjälle hyödyllistä tietoa ja ohjaavat toimintaa jatkossakin hiilijalanjäljen pienentämiseksi”, kertoo kokous- ja ohjelmapalveluja tuottavan Eventuren omistaja Kim Kärkkäinen.

Konkreettisia keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Toiminnalla vastataan matkailuelinkeinon kestävään kehitykseen sekä kansainvälisen matkailun kovaan kilpailuun koronapandemian jälkeen. Visit Espoo nosti kestävyyden keskiöön myös hiljattain julkaistussa Kestävän matkailun tiekartassa, jota CarbonWise -hankkeen toimet konkretisoivat. Myös Visit Finland nostaa vastuullisuuden yhdeksi Suomen tärkeistä kilpailuvalteista ja on luonut yrityksille ja alueille Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelman. Sertifikaatit, STF-ohjelma sekä hiilijalanjäljen laskenta auttavat yrityksiä kestävien valintojen tekemisessä, toiminnan muuttamisessa ilmastoystävällisemmäksi sekä oman toiminnan todentamisessa asiakkaille ja mm. kansainvälisille matkanjärjestäjille.

CarbonWise -hanke edistää yritysten hiiliviisautta, millä tarkoitetaan energiatehokasta ja elinkaaren huomioonottavaa liiketoimintaa, jolla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. Hanke kannustaa yrityksiä huomioimaan ilmastonmuutoksen sekä laajasti kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut strategiassaan. “Espoossa vähähiilistä toimintatapaa kehitetään ja pilotoidaan alueen matkailuyritysten kanssa. CarbonWise -hanke tukee matkailuyrityksiä sertifikaatin hankkimisessa, hiilijalanjäljen laskemisessa ja pienentämisessä sekä yrityksissä toteutetuista hiiliviisaista teoista viestimisessä”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Karoliina Korpela Enter Espoosta.

Hanke on käynnissä 2021 vuoden loppuun saakka, jolloin hankkeen tuloksia voidaan tarkastella kokonaisuudessaan. CarbonWise -hanke saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika -strategiaa vuosina 2020-2021. Hankkeen toteuttavat Enter Espoo Oy, Business Oulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:
Enter Espoo/Visit Espoo
Karoliina Korpela, hankkeen projektipäällikkö
043 8273271
karoliina.korpela@espoo.fi

www.visitespoo.fi

www.facebook.com/VisitEspoo
twitter.com/visitespoo
instagram.com/visitespoo
www.linkedin.com/company/visit-espoo

Inka Uusitalo-Raoult, Kokous- ja kylpylähotelli Långvik
040 8204289
inka.uusitalo@langvik.fi

Kim Kärkkäinen, Eventure
0400 320 855
kim.karkkainen@eventure.fi

Annakaisa Kilpinen, Tuunaajamutsi
050-4027376
annakaisa.kilpinen@tuunaajamutsi.fi

Satu de Weerd, Nuuksion Taika
050 5050869
satu@nuuksiontaika.fi