Hoppa till innehåll

ANSVARSFULLA ESBO

Ansvarsfullhet är viktigt för aktörerna inom resebranschen i Esbo samt hela staden. Esbo är en innovativ aktör inom hållbar utveckling. Företagen inom resebranschen i Esbo har varit företrädare inom miljövänligt resande redan länge. Du kan verka ansvarsfullt och miljövänligt även som gäst.

Moder och barn som går hand i hand i skogen.

ESBO ÄR EN HÅLLBAR STAD

Esbo är en av Europas mest hållbara stad. Enligt en internationell jämförande undersökning våren 2016 och en uppföljningsundersökning år 2017 kom Esbo på första plats i Europa i två år i rad. I den jämförande undersökningen som omfattade över 140 städer studerade man ekonomiska, sociokulturella och ekologiska faktorer. Esbos målsättning är en hållbar framtid.

ANSVARSFULLT RESANDE

Visit Esbo och regionens reseföretag deltar i Visit Finlands program Sustainable Travel Finland (på finska) tillsammans med flera företag. I framtiden är ansvarsfullt resande en betydande del av Visit Esbos och reseföretagens strategi i regionen och en synlig del av företagens dagliga verksamhet, allt från återvinning till energiproduktion samt strävan efter så tillgängliga och öppna tjänster både på plats och digitalt.

Visit Esbo utarbetar för tillfället en Vägkarta för hållbart resande. Esbos turism växer hållbart och genomför Finlands turismstrategi i samarbete med andra aktörer. Målet är till exempel att reseföretag som hör till partnerskapsnätverket har förbundit sig till ansvarsfullhet och hållbar affärsverksamhet fram till år 2022.

Begreppet ansvarsfullhet omfattar tre underkategorier: Ekologisk ansvarsfullhet, Ekonomisk ansvarsfullhet och Sociokulturell ansvarsfullhet. Alla dessa delområden är viktiga inom turism. Ovan nämnda kategorier kan framföras som konkreta frågor till exempel enligt följande: 1) Hur återvinner företaget eller hurdan energi används? 2) Kan företaget vara ekonomiskt ansvarsfull, alltså är till exempel turism året runt möjligt? och 3) Är turismområdet, objekten och regionens digitala tjänster tillgängliga och öppna för alla?

Visit Esbo vill erbjuda hållbara turismtjänster året runt. Som turismområde är Esbo mångsidig och inkluderande, vi anser att turism är till för alla!

 

I SAMARBETE MED VISIT FINLAND OCH ESBO STAD

Våren 2019 uppdaterade Visit Finland de nationella principerna för hållbar turism tillsammans med sina samarbetsparter. Även resenärer kan ta del av dessa principer genom att förbinda sig till ansvarsfullhet på Visit Finlands webbplats (Sustainable Finland Pledge).

Esbo har som stad förbundit sig till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) som föregångare fram till år 2025. Målet är ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart Esbo. Ytterligare information om Esbos ansvarsfullhetsarbete hittas på Esbo stads webbplats. Främjandet av ansvarsfull turism anges även i planen för Esbo stads tväradministrativa utvecklingsprogram En hållbar stad.

Esbo förbinder sig också som den första staden till Finlands samhällskontrakt för hållbar utveckling. Dess mål är ett välmående globalt verkande Finland som stöder naturens bärkraft. Esbo stad har förbundit sig till att vara en föregångare inom ansvarsfullhet. Alla stadens aktörer uppmuntras att delta i denna förbindelse.

Visit Esbo har deltagit genom att förbinda sig. Visit Esbo ansvarar för att arrangera mottagningsevenemangen som beviljats för Esbo stads internationella vetenskapliga kongresser. Vi har förbundit oss till att bjuda på närproducerad och vegetarisk mat, säsongens grönsaker, rotfrukter samt närfisk. Rött kött serverar vi inte. Samtidigt förbinder vi oss också att minska på matsvinn. Läs vår förbindelse på adressen sitoumus2050.fi.

 

ESBO ÄR EN RÄTTVIS HANDEL-STAD

Våren 2009 fick Esbo titeln Rättvis handel-stad bland de första städerna i Finland. Även gästerna får njuta av Rättvis handel-delikatesser i kaféerna och restaurangerna i Esbo som har förbundit sig till Rättvis handel.

VÄLJ ANSVARSFULLT

I Esbo kan du som resenär välja hållbara alternativ, vare sig det handlar om inkvartering, reseobjekt eller mötesplats. Bladsymbolen anger miljöcertifierade och ansvarsfulla aktörer i söktjänsten i e-tjänsten Visit Esbo. Du kan även välja en vy i tjänsten som endast visar miljöcertifierade aktörer i varje kategori: till exempel miljöcertifierade hotell eller programtjänster.