Hoppa till innehåll

Hållbar utveckling

Ansvarskänsla är viktigt för aktörer inom resebranschen i Esbo och för hela staden. Esbo är en innovativ aktör inom hållbar utveckling. Som besökare kan du också verka ansvarsfullt och miljövänligt.

En kvinna som går i skogen och plockar bär.

 


Reseföretagen i Esbo är föregångare inom ansvarskänsla

Företag och aktörer inom resebranschen i Esbo har varit föregångare inom miljövänlig turism redan länge. Bra exempel på deras ansvarskänsla är:

Esbo är den mest hållbara staden i Europa

I en internationell jämförande undersökning som utfördes våren 2016 & 2017 var Esbo den mest hållbara staden i Europa. I den jämförande undersökningen med över 140 städer granskades ekonomiska, sociokulturella och ekologiska faktorer. Esbo har som mål en hållbar framtid.

Esbo anslöt sig också som första stad till det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling i Finland. Dess mål är ett välmående och globalt ansvarsfullt Finland som tryggar naturens bärkraft.

Esbo är en stad för rättvis handel

Esbo fick 2009 som en av de första städerna i Finland titeln Stad för rättvis handel. Även besökare får njuta av den Rättvisa handelns läckerheter i restauranger och kaféer i Esbo som förbundit sig till rättvis handel.

Tips för ansvarsfull turism och grönare konferenser i Esbo