Hoppa till innehåll

Esbo Ambassadörs program

Konferensvärldens Ambassadörer sedan år 2009

Visit Espoo väljer och utnämner tillsammans med Esbo stad årligen, en i Esbo verksam vetenskapsman/kvinna till Espoo Ambassador. Konferensambassadören är internationellt aktiv inom sitt forskningsområde och representerar sitt universitet och det vetenskapliga kunnandet i Finland. Ambassadören deltar i internationella kongresser inom sitt forskningsområde och inbjuder dem också till Esbo.

Till uppgifterna hör att uppmuntra andra forskare till verksamhet inom internationella organisationer, till att inbjuda och ordna kongresser och att också informera om hur Esbo kan hjälpa till med att inbjuda och genomföra internationella kongresser.

Espoo Ambassador-priset överlåts av Esbos stadsdirektör i samband med den årliga lunchen för ambassadörer och inbjudna gäster från Aalto-universitetet och andra forskningsenheter i Esbo. Med valet av Espoo Ambassador vill man framhålla de vetenskapliga kongressernas betydelse för såväl forskaren, den institution de representerar och för Esbo stad. I samband med utdelningen av priset vill man uppmuntra forskare till att inbjuda kongresser inom det egna forskningsområdet till Finland och Esbo. Dessutom ges information om hur Esbo stad tillsammans med stadens kongressenhet och Aalto universitetet stöder och hjälper forskare med att inbjuda och ordna kongresser i Esbo.

Kongressenheten vid Visit Espoo har utnämnt Espoo Ambassador ambassadörer sedan år 2009.

Bekanta dig med de valda Espoo Ambassadörerna (på engelska).

Läs mer om kriterier för val av person till Espoo Ambassador (på engelska).