Ett grönare möte i Esbo, Finland

Titta närmare på våra tips för ett kostnadseffektivt och grönare möte.

Möteslokaler:

Logi:

Servering:

Marknadsföring, anmälning och kongressmaterial

Kringaktiviteter: