METROSTATIONERNA

FRÅN OCH MED 18.11 TAR VÄSTMETRON PASSAGERARE FRÅN HELSINGFORS ÄNDA TILL MATTBY

Inom HRT-området öppnas åtta nya metrostationer, varav sex är belägna i Esbo. Stationerna i Helsingfors är Drumsö och Björkholmen och i Esbo är de Kägeludden, Aalto-universitetet, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla och Mattby. Alla stationers ingångar är hinderfria och varje station har sitt eget arkitektoniska tema, som återspeglar det som sker i närheten av stationen uppe på markytan. Metrons nya avsnitt går i sin helhet under marken.

I rusningstid går metron mellan Hagalund och Östra centrum med två och en halv minuts mellanrum. För passagerarna är det viktigt att observera att det finns två linjer: ena linjen går på avsnittet Mattby–Nordsjö och den andra på avsnittet Hagalund–Mellungsbacka. I Esbo vänder vartannat tåg om i Hagalund och vartannat tåg fortsätter till Mattby.

Metrons tidtabeller hittar du i HRT:s webbsida.