Om Visit Espoo

Vår främsta uppgift är att marknadsföra och utvecklaa turismen i Esbo samt marknadsföra Esbo som destination för möten och kongresser. Vi samarbetar aktivt med nyckelaktörer och företag inom branschen och är en naturlig samarbetspartner vid marknadsföringen av produkter och tjänster för turister och kongressgäster. Vi jobbar också aktivt med att få olika olika mötes- och kongressevenemang till Esbo.

Visit Espoo är en del av nygrundade Espoo Marketing Oy. Esbo stad beslöt att förstärka sin marknadsföring genom att slå samman Esbo Turism Ab och Otnäs Utveckling Ab i oktober 2015. Det nya bolagets uppgift finns inskriven i berättelsen om Esbo: att förstärka Esbos attraktivitet som en internationellt intressant innovationsmiljö för kompetens, vetenskap, konst och ekonomi. Bolaget marknadsför Esbo också som ett attraktivt besöksmål. Målet är att locka företag, jobb, forskning och besökare samt att hjälpa företagen till framgång. Bolaget marknadsför Esbo både i Finland och utomlands. Staden äger hela bolaget.

Visit Espoo är en av bolagets spjutspetsar. Visit Espoo främjar korridoren för tillväxt och utveckling längs Västmetron, Espoo Innovation Garden, turism och kongresser.


Visit Espoos personal och kontakuppgifter >>