Hoppa till innehåll

Skärgårdstrafik och tidtabeller

 Hoppa ombord på skärgårdsbåten och bekanta dig med pärlorna i Esbos skärgård på egen hand. Redan under en dag hinner du besöka flera av friluftsholmarna. Eller packa med tältet och övernatta någonstans.

Skärgårdsbåten förtöjd vid piren

Det finns 58 kilometer strand och 165 holmar i Esbo. Många av friluftsholmarna är utrustade för dem som tältar eller är på utflykt. Där finns bryggor, kokskjul, toaletter och brunnar. Brunnarnas vatten är allmänt taget inte drickbart. Eget vatten lönar sig att ta med. Staden ser till att det finns ved och sköter om avfallshanteringen på öarna. En del av holmarna är övervakade.

På följande öar är det tillåtet att tälta: 

Mer Information om friluftsholmarna »

Priser 2021

OBS! I skärgårdsbåtarna kan du inte använda HRT:s resekort.

Skärgårdsbåtarnas hållplatser

Skärgårdsbåtarnas tidtabeller 14.8. - 29.8.2021

Bara på veckoslut 15.-16.8., 22.-23.8. och 29.-30.8.

Till Stora Kalvholmen

m/s Wellamo, tel. 045 615 1632

Finno - Stora Kalvholmen
från Finno till Stora Kalvholmen kl. 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
från Stora Kalvholmen till Finno kl. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45

Gäddvik -Stora Kalvholmen
från Gäddvik till Stora Kalvholmen kl. 9.30, 10.15, 11.30, 12.15, 13.30, 14.15, 15.30, 16.15, 17.30, 18.15, 19.30, 20.15
från Stora Kalvholmen till Gäddvik kl. 9.15, 10.00, 11.15, 12.00, 13.15, 14.00, 15.15, 16.00, 17.15, 18.00, 19.15, 20.00

Mattby, Nokkala - Stora Kalvholmen
från Mattby till Stora Kalvholmen kl. 9.45, 10.30, 11.45, 12.30, 13.45, 14.30, 15.45, 16.30, 17.45, 18.30, 19.45, 20.30
från Stora Kalvholmen till Mattby kl. 9.15, 10.00, 11.15, 12.00, 13.15, 14.00, 15.15, 16.00, 17.15, 18.00, 19.15, 20.00

Från Stensvik

m/s Merisaraste, tel. 044 971 9560

  Start:     
Stensvik, Marishamnen 10.00  17.50  
Korsnäs 10.15 17.35
Sökö, Klobben 10.20 17.30
Pentala Skägårdsmuseum 10.45 17.05
Svinösund 11.05 16.45
Gåsgrundet 11.50 16.00
Rövaren 12.25 15.25
Stora Herrö 12.35 15.15
Pentala Skärgårdsmuseum   13.05 14.45
Sökö, Klobben 13.30 14.20
Korsnäs 13.35 14.15
Stensvik, Marishamnen 13.50 14.00
    Start:

 

Från Otnäs

m/s Tuulispää, tel. 045 615 1633

  Start:  
Otnäs, Otstranden   9.00   17.00  
Gäddvik Mellstensvägen     9.40  16.20
Mattby, Nokkala udd   9.50 16.10
Stora Kalvholmen 10.00 16.00
Finno 10.15 15.45
Stora Herrö 11.15 14.45
Rövaren 11.25 14.35
Gåsgrundet 12.00 14.00
Otnäs, Otstranden 13.00 13.00
    Start:

 

Till Pentala Skärgårdsmuseum

m/s Vallisaari, tel. 044 243 1627

Finno - Svinösund - Skärgårdsmuseum Pentala - Sökö, Klobben - Skärgårdsmuseum Pentala - Svinösund - Finno

  Start Start Start Start
Från Finno 9.30 11.30 13.50 15.50
Från Svinösund 9.50 11.50 14.10 16.10
Från Skärgårdsmuseum Pentala 10.10 12.10 14.30 16.30
Från Sökö, Klobben 10.30 12.30 14.50 16.50
Från Skärgårdsmuseum Pentala 10.50 12.50 15.10 17.10
Från Svinösund 11.10 13.10 15.30 17.30
Tillbaka i Finno 11.30 13.30 15.50 17.50

Övrig information: