Programtjänster

Programmet kan skräddarsys enligt teman och önskemål, och kan genomföras både inomhus och utomhus. Med de yrkeskunniga instruktörerna ordnas mångsidiga och säkra program både för barn och vuxna. Äventyren går bra att kombinera med musikuppträdanden, gemensamma lekar, teater och naturligtvis middagar och bastu. Actiontime grundades år 2000.

Kontaktinformation

Joupinmäenrinne 6 C 70, 02760 Espoo
info@actiontime.info
+358 (0)40 559 8694
www.actiontime.info/