Catering

Familjefester och andra tillställningar. (Bagerikafé Manteli Oy)

Kontaktinformation

Energiakatu 3, 00180 Helsinki
anninjuhla@anninjuhla.fi
+358 9 8870 370
Facebook
facebook.com/194525133924793
www.anninjuhla.fi