Esbo Centrum

Barnkulturcentret Lilla Aurora

Kulturupplevelser för hela familjen

Barnkulturcentret Lilla Aurora ligger i Träskända och är ett kulturcentrum för barn och barnfamiljer. Här ordnas bland annat konstutställningar, förmiddagsverksamhet, arbetsverkstäder för hela familjen, barnteater, konserter och mycket annat! I Lilla Aurora är vi måna om barnens egna lekar, kreativitet och att görä saker tillsammans. I verkstäderna och klubbarna deltar professionella vuxna, till exempel konstnärer och konstlärare. Verksamheten sker på båda inhemska språken och vissa utställnigar och verkstäder kan du delta i oberoende av vilket språk du talar.

Kontaktinformation

Järvenperäntie 1-3, 02940 Espoo
aurora.info@espoo.fi
+358 (0)46 877 3253

www.kulttuuriespoo.fi/sv/node/907