Kultur och sevärdheter

I Lilla Aurora vårdar och uppmuntrar vi barnens eget lekande, kreativitet och gemensamt skapande. Till stöd för detta har vi professionella konstnärer och konstpedagoger. I vår verksamhet arbetar vi för tolerans och ökad förståelse mellan olika generationer och kulturer. Vi ordnar verksamhet på båda inhemska språken, dessutom är en del av våra utställningar och verkstäder språkligt oberoende.

Kontaktinformation

Järvenperäntie 1-3 , 02940 Espoo
pikku-aurora@espoo.fi
+358 (0)9 816 83364
Facebook
facebook.com/pikkuaurora
www.pikkuaurora.fi