Centralparkens naturstig

Den 17, km långa stigen visar sydfinländsk skogsnatur och har planerats speciellt för skolelever. Längs stigen finns 10 tavlor. Stigen startar vid sågspånsslingan i Olars som man kommer till längs en gång- och cykelväg från korsningen av Olarsgatan och Oppibackavägen.

Kontaktinformation

Olarinkadun ja Ylismäentien risteys, 02210 Espoo
ymparisto@espoo.fi
+358 9 8162 4832

espoo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Friluft...