Programtjänster

Espoo Big Band hör till de bästa jazzorkestrarna i Europa. April Jazz ordnas årligen i april i Hagalund, och är huvudstadsregionens största årliga jazzevenemang.

Kontaktinformation

info@apriljazz.fi
+358 9 4550 003
Facebook
facebook.com/132850326841042
www.apriljazz.fi