Beställningkörning och kryssningar

Kajon Oy erbjuder högklassig Taxi och Minibuss Service. Vi har många olika slags fordon; från taxin till bussar för enskild person eller för stora grupper.

Kontaktinformation

kajon@kajon.fi
+358 100 70 70