Kyrkslätt

Lapinkylän leipomo-kahvila

Caféer

Kontaktinformation

Sivojantie 3, 02520 Lapinkylä
leipomo@lapinkylanleipomo.com
+358 9 256 6607

www.lapinkylanleipomo.com