Alberga

Parkvilla

Mötesutrymmen

Hela huset rymmer ca 80 personer, husets nedrevåning ca 55 personer.

Hela huset rymmer ca 80 personer, husets nedrevåning ca 55 personer. Servering: Kunden sköter måltiderna och dryckerna själv. I huset finns kök. Kaffeservisen ingår i hyran, övrig servis går att hyra skilt. Övrigt: Har inretts för att fungera som festlokal. Mötesutrustning finns.