Catering

Företagsfester, catering och övrig festservice. Oberoende av om tillställningen är för 20 eller 2000 personer tas kundens önskemål i beaktande då menyförslagen byggs upp.

Kontaktinformation

info@porecatering.fi
+358 400 515 441
www.porecatering.fi/