Hoppa till innehåll

Noux

Stora Sorlams naturstig

Den 5 km långa stigen startar vid Noux friluftsstuga (Nouxgränden 2) och leder via Hakjärvsvägen norrut längs bäckdalen vid Lajalampi till Stora Sorlam och söderut längs sprickdalen och tillbaka till utgångspunkten. Området kännetecknas av branta berg och djupa bäckdalar och ställvis urskogsliknande barrskog. Det finns fem tavlor på vägen. Vid stigen finns Stora Sorlams jättegrytor och en slags grotta. Det kan ta 1½–2 timmar att gå stigen. Vid Stora Sorlam finns ett kokskjul där man kan rasta.

Kontaktinformation

Nuuksionkuja 2, 02820 Espoo
ymparisto@espoo.fi
+358 9 8162 4832