Esbo Centrum

Träskändaparkens naturstig

Aktiviteter

Det finns två ca 1 km långa stigar att välja på i Träskända naturskyddsområde. Stigen presenterar den gamla herrgårdsparken och de lummiga lundarna. På tavlorna presenteras över 30 inhemska och utländska träd- och buskarter. Stigarna startar vid korsningen mellan Kungsvägen och Träskändaallén.