Hoppa till innehåll

Esbo Centrum

Träskändaparkens naturstig

Det finns två ca 1 km långa stigar att välja på i Träskända naturskyddsområde. Stigen presenterar den gamla herrgårdsparken och de lummiga lundarna. På tavlorna presenteras över 30 inhemska och utländska träd- och buskarter. Stigarna startar vid korsningen mellan Kungsvägen och Träskändaallén.

Kontaktinformation

Träskändan kartanopuisto, Espoo
ymparisto@espoo.fi
+358 9 8162 4832

www.espoo.fi/sv/enheter/53823