Hoppa till innehåll

Tvijälp

Tvijälp ligger utanför Westend. Den norra delen är skogbevuxen och den södra klippig. Den mittersta delen är låglänt. Det finns fina strandängar på Tvijälp. Holmens natur är varierade och visar hurdant fiskarens liv var förr i skärgården i Esbo. Tältning är förbjuden och det finns ingen service på holmen.