Hoppa till innehåll

Visit Espoo - kongress- och mötestjänster

Mötes- och kongresstjänster

Vårt kongressteam hjälper dig med att hitta de bästa platserna för ett lyckat möte.

Visit Espoo är Esbo stads dotterbolag vars centrala uppgift är att marknadsföra Esbo som destination för möten och kongresser, både nationellt och internationellt. Vi samarbetar aktivt med nyckelaktörer och företag inom branschen och är en naturlig samarbetspartner vid planering av möten och konferenser.

Våra kostnadsfria tjänster inkluderar:

 • Information om Esbo som mötes- och kongresstad
 • Kontakter inom staden, näringslivet och Aalto-universitetet
 • Rådgivning och förhandsplanering av möten och kongresser
 • Lämpliga förslag och preliminärbokningar på mötes- och festlokaler, logi med mera
 • Förslag till sociala aktiviteter och utflykter
 • Hjälp med preliminär budget
 • Hjälp med sammanställning av mötesansökan och offert
 • Site inspections och visningsresor
 • Hjälp med att hitta PCO för mötesadministration
 • Hjälp med att marknadsföra möten och kongresser
 • Marknadsföringsmaterial, till exempel broschyrer, kartor, presentationer och foton

Stadens mottagning

Internationella, vetenskapliga konferenser kan ansöka om stadens mottagning. Sänd en kort ansökan till Visit Espoo, meet@espoo.fi.

Ur ansökan bör framgå uppgifter om konferensarrangören (t.ex. var konferensen ordnats tidigare, deltagarantal mm.), konferensens vetenskapliga program, antalet delegater, önskad tidpunkt för mottagningen samt kontakuppgifter för eventuella tilläggsfrågor.

Understöd för anordnandet av internationella konferenser
och nationella seminarier

Vetenskapliga samfundens delegation utdelar statsunderstöd för anordnande av internationella konferenser och nationella seminarier.
Mer information om understöd och ansökningsdatum finns på www.tsv.fi.

Nätverk och medlemskap

 • ICCA - International Congress and Convention Association
 • MPI - Meeting Professionals International/MPI Finland Chapter
 • ABC - Alliance of Brain Cities
 • CNF - Congress Network Finland

Kontakta oss gärna!